Κεφάλαιο 3. Σύστημα Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;
3.2. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές

Ο Εγκαταστάτης του Debian είναι το επίσημο σύστημα εγκατάστασης για το Debian. Προσφέρει μια ποικιλία μεθόδων εγκατάστασης. Οι μέθοδοι που είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση στο σύστημά σας εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του.

Εικόνες του εγκαταστάτη για την έκδοση bookworm μπορούν να βρεθούν μαζί με τον Οδηγό Εγκατάστασης στον σύνδεσμο Ιστότοπος του Debian .

Ο Οδηγός Εγκατάστασης βρίσκεται επίσης στο πρώτο από τα μέσα του επίσημου σετ Debian DVD (CD/blu-ray) στο:

/doc/install/manual/language/index.html

Πιθανόν να θέλετε να ελέγξετε επίσης τον σύνδεσμο errata του debian-installer για μια λίστα γνωστών ζητημάτων.

3.1. Τι είναι καινούριο στο σύστημα εγκατάστασης;

Έχει γίνει αρκετή ανάπτυξη στον Εγκαταστάτη του Debian από την προηγούμενη επίσημη έκδοσή του με το Debian 11, που έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη υποστήριξη υλικού και μερικά συναρπαστικά καινούρια χαρακτηριστικά ή βελτιώσεις.

Αν ενδιαφέρεστε για μια επισκόπηση των λεπτομερών αλλαγών από την έκδοση bullseye, παρακαλούμε ελέγξτε τις ανακοινώσεις για την κυκλοφορία της έκδοσης bookworm τις εκδόσεις beta και RC που είναι διαθέσιμες από τη σελίδα του Εγκαταστάτη του Debian news history.

3.2. Εικόνες για Container και Εικονικές Μηχανές

Εικόνες πολλαπλών αρχιτεκτονικών του Debian bookworm για container διατίθενται στο Docker Hub. Επιπρόσθετα από τις συνήθεις εικόνες, διατίθεται επίσης μια εκδοχή «slim» που μειώνει τη χρήση δίσκου.

Εικόνες για εικονικές μηχανές (VM) για τον διαχειριστή Hashicorp Vagrant είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Vagrant Cloud.