Dodatek A. Zarządzanie wydaniem buster przed aktualizacją

Spis treści

A.1. Uaktualnienie wydania buster
A.2. Checking your APT source-list files
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych

Dodatek zawiera informacje pozwalające upewnić się, że można instalować lub aktualizować pakiety z buster przed aktualizacją do bullseye. Jest to konieczne tylko w szczególnych przypadkach.

A.1. Uaktualnienie wydania buster

Nie różni się to od żadnej innej aktualizacji, którą przeprowadzano wcześniej w wydaniu buster. Jedyną różnicą jest konieczność upewnienia się, że lista pakietów wciąż odnosi się do buster, tak jak wyjaśniono to w Sekcja A.2, „Checking your APT source-list files”.

Przy aktualizowaniu systemu z serwera lustrzanego Debiana, zostanie on automatycznie uaktualniony do ostatniego wydania punktowego buster.

A.2. Checking your APT source-list files

If any of the lines in your APT source-list files (see sources.list(5)) contain references to stable, this is effectively pointing to bullseye already. This might not be what you want if you are not yet ready for the upgrade. If you have already run apt update, you can still get back without problems by following the procedure below.

Jeśli zainstalowało się już pakiety z wydania bullseye, to prawdopodobnie nie ma sensu instalowania pakietów ze starego wydania buster. Proszę wówczas zdecydować czy chce się kontynuować czy też nie. Instalowanie starszych wersji pakietów jest technicznie możliwe lecz nie zostało tu opisane.

As root, open the relevant APT source-list file (such as /etc/apt/sources.list) with your favorite editor, and check all lines beginning with deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: or URIs: tor+https: for a reference to stable. If you find any, change stable to buster.

If you have any lines starting with deb file: or URIs: file:, you will have to check for yourself if the location they refer to contains a buster or bullseye archive.

[Ważne]Ważne

Do not change any lines that begin with deb cdrom: or URIs: cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to unstable. Although confusing, this is normal.

Jeśli dokonało się jakichś zmian, proszę zapisać plik i wykonać

# apt update

aby odświeżyć listę pakietów.

A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych

Przed aktualizacją do bullseye, zaleca się usunąć stare pliki konfiguracyjne (takie jak *.dpkg-{new,old} z /etc.