Rozdział 1. Wstęp

Spis treści

1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu

Niniejszy dokument informuje użytkowników dystrybucji Debian o głównych zmianach w wersji 11 (nazwa kodowa bullseye).

Informacje o wydaniu zawierają wskazówki na temat bezpiecznej aktualizacji z wydania 10 (nazwa kodowa buster) do wydania bieżącego oraz informacje o znanych, ewentualnych błędach, na które mogą natknąć się użytkownicy w trakcie tego procesu.

You can get the most recent version of this document from https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes.

[Ostrzeżenie]Ostrzeżenie

Proszę zwrócić uwagę, że nie jest to opis wszystkich znanych błędów, a tylko wybór, który opiera się na przewidywanej ilości ich wystąpienia oraz ewentualnych następstwach.

Proszę zauważyć, że wspierana i dokumentowana jest jedynie aktualizacja z poprzedniej wersji Debiana (buster). W przypadku aktualizacji ze starszych wydań, sugerujemy uprzednie zapoznanie się z poprzednią wersją informacji o wydaniu i aktualizację do Debiana buster.

1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie

Staraliśmy się przetestować wszystkie możliwe kombinacje poszczególnych kroków aktualizacji opisanych w tym dokumencie oraz przewidzieć błędy, na jakie mogą natrafić użytkownicy tej wersji dystrybucji.

W przypadku znalezienia błędów (nieprawidłowej bądź brakującej informacji w dokumencie), proszę zgłosić to w systemie śledzenia błędów wobec pakietu release-notes (w języku angielskim). Wcześniej można przejrzeć listę zauważonych błędów, aby uniknąć duplikowania zgłoszeń. Proszę dodawać informację do istniejących wpisów, jeśli poprawi to i uzupełni zawartość zgłoszeń. Informacje o błędach w samym tłumaczeniu uwag do wydania prosimy przesyłać na polskojęzyczną listę debian-l10n-polish.

Cenimy i zalecamy zgłaszanie łatek do źródeł tego dokumentu. Więcej informacji o pobieraniu ich można znaleźć w Sekcja 1.3, „Źródła niniejszego dokumentu”.

1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji

Z chęcią przyjmiemy każdą informację (w języku angielskim) dotyczącą aktualizacji z wydania buster do bullseye. Aby przesłać te informacje, proszę zgłosić błąd w systemie śledzenia błędów w odniesieniu do pakietu upgrade-reports dołączając swoje wyniki. Prosimy skompresować załączniki, używając do tego programu gzip.

Do zgłoszenia prosimy załączyć następujące informacje:

  • Status bazy pakietów przed i po aktualizacji: status bazy danych dpkg dostępny w /var/lib/dpkg/status i informacje o stanie pakietów apt, zawarte w pliku /var/lib/apt/extended_states. Przed aktualizacją powinno się wykonać kopię zapasową, zgodnie z Sekcja 4.1.1, „Kopia zapasowa danych i konfiguracji”, lecz kopię /var/lib/dpkg/status można znaleźć również w /var/backups.

  • Logi sesji utworzone za pomocą script, zgodnie z opisem w Sekcja 4.4.1, „Zapisanie sesji”.

  • Logi menedżera apt dostępne w /var/log/apt/term.log lub dzienniki aptitude, z /var/log/aptitude.

[Uwaga]Uwaga

Przed umieszczeniem logów, powinno się poświęcić nieco czasu na usunięcie z nich wszystkich prywatnych i/lub poufnych informacji, ponieważ zostaną one udostępnione w publicznej bazie danych.

1.3. Źródła niniejszego dokumentu

The source of this document is in DocBook XML format. The HTML version is generated using docbook-xsl and xsltproc. The PDF version is generated using dblatex or xmlroff. Sources for the Release Notes are available in the Git repository of the Debian Documentation Project. You can use the web interface to access its files individually through the web and see their changes. For more information on how to access Git please consult the Debian Documentation Project VCS information pages.