Kapitola 3. Inštalačný systém

Obsah

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Automatizovaná inštalácia
3.2. Cloud installations
3.3. Container and Virtual Machine images

Inštalátor Debianu (Debian Installer) je oficiálny inštalačný systém Debianu. Ponúka rôzne spôsoby inštalácie. Metódy inštalácie dostupné pre váš systém závisia na architektúre, ktorú používate.

Obrazy inštalátora pre bullseye nájdete spolu s Inštalačnou príručkou na webe Debianu.

The Installation Guide is also included on the first media of the official Debian DVD (CD/blu-ray) sets, at:

/doc/install/manual/jazyk/index.html

Tiež si môžete pozrieť zoznam známych problémov s debian-installer - errata.

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?

There has been a lot of development on the Debian Installer since its previous official release with Debian 10, resulting in improved hardware support and some exciting new features or improvements.

If you are interested in an overview of the detailed changes since buster, please check the release announcements for the bullseye beta and RC releases available from the Debian Installer's news history.

3.1.1. Automatizovaná inštalácia

Niektoré zmeny spomenuté v predošlej sekcii tiež majú vplyv na podporu automatickej inštalácie na základe vopred zostavených konfiguračných súborov. To znamená, že ak máte existujúce vopred zostavené konfiguračné súbory, ktoré fungovali v inštalátore buster, nemôžete očakávať, že budú bezo zmien fungovať v novom inštalátore.

Inštalačná príručka obsahuje samostatnú aktualizovanú prílohu s rozsiahlou dokumentáciou týkajúcu sa vopred zostavenej konfigurácie.

3.2. Cloud installations

The cloud team publishes Debian bullseye for several popular cloud computing services including:

  • OpenStack

  • Amazon Web Services

  • Microsoft Azure

Cloud images provide automation hooks via cloud-init and prioritize fast instance startup using specifically optimized kernel packages and grub configurations. Images supporting different architectures are provided where appropriate and the cloud team endeavors to support all features offered by the cloud service.

More details are available at cloud.debian.org and on the wiki.

3.3. Container and Virtual Machine images

Multi-architecture Debian bullseye container images are available on Docker Hub. In addition to the standard images, a slim variant is available that reduces disk usage.

Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to Vagrant Cloud.