Index

P

packages
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver, FUSE 3
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Prepare the package database, Utrensning av borttagna paket
aufs-dkms, Föråldrade paket
chef, Föråldrade paket
cinder-volume, OpenStack and cgroups v1
cups-browsed, CUPS and driverless printing
cups-daemon, CUPS and driverless printing
cups-filters, CUPS and driverless printing
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
debian-security-support, Begränsningar i säkerhetsstödet
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
drdsl, Föråldrade paket
exfat-fuse, Kernel support for exFAT
exfat-utils, Kernel support for exFAT
exfatprogs, Kernel support for exFAT
fuse , FUSE 3
fuse3 , FUSE 3
glibc, NSS NIS and NIS+ support require new packages
gnome-control-center, Tillgång till Gnomes inställningsapplikation utan att använda en mus
grub2, Föråldrade paket
gvfs-fuse, FUSE 3
how-can-i-help, Att bidra till Debian
ibod, Föråldrade paket
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
ipp-usb, CUPS and driverless printing, SANE and driverless scanning
isdnactivecards, Föråldrade paket
isdnutils, Föråldrade paket
kio-fuse, FUSE 3
libappindicator-dev, Föråldrade paket
libappindicator1, Föråldrade paket
libappindicator3-1, Föråldrade paket
libayatana-appindicator, Föråldrade paket
libnss-nis, NSS NIS and NIS+ support require new packages
libnss-nisplus, NSS NIS and NIS+ support require new packages
libsane1, SANE and driverless scanning
lilo, Föråldrade paket
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
mailman, Föråldrade paket
mailman3, Föråldrade paket
mailman3-full, Föråldrade paket
nova-compute, OpenStack and cgroups v1
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
python-setuptools, Föråldrade paket
rails, redmine missing in bullseye
rdiff-backup, rdiff-backup require lockstep upgrade of server and client
redmine, redmine missing in bullseye
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
rsync, rsync parameter deprecation
rsyslog, Persistent systemd journal
sane-airscan, SANE and driverless scanning
sendmail, sendmail downtime during upgrade
slapd, Utfasning av komponenter för bullseye
sshfs, FUSE 3
synaptic, Prepare the package database
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, SCSI device probing is non-deterministic
unbound, Config file fragment handling in unbound
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
usrmerge, Utfasning av komponenter för bullseye
vim, Vim addons handling
vim-addon-manager, Vim addons handling
vim-scripts, Vim addons handling
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Desktops and well known packages
PHP, Desktops and well known packages
Postfix, Desktops and well known packages
PostgreSQL, Desktops and well known packages