Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning
4.3.2. Manuell kopiering av filer till USB-minnet
4.3.3. Manuellt kopiera filerna till ett USB minne — det flexibla sättet
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren från Linux med GRUB
4.4.2. Starta upp hårddiskinstalleraren från DOS genom att använda loadlin
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.7. Verifiera integriteten för installationsfiler