Debian GNU/Linux Installationsguide

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Bygg version av denna manual: 20210730.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/Linux 11 system (kodnamn bullseye) för arkitekturen 32-bit PC (i386). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

[Varning] Varning

This translation of the installation guide is not up-to-date and currently there is noone actively working on updating it. Keep this in mind when reading it; it may contain outdated or wrong information. Read or double-check the English variant, if in doubt. If you can help us with updating the translation, please contact or the debian-l10n-xxx mailinglist for this language. Many thanks

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/Linux 11 för i386
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Vad är Debian-installatören?
1.5. Få tag på Debian
1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.7. Organisering av det här dokumentet
1.8. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
2.1.3. Bärbara datorer
2.1.4. Flera processorer
2.1.5. Stöd för grafikhårdvara
2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.1.7. Punktskriftsskärmar
2.1.8. Talsyntes (maskinvara)
2.1.9. Kringutrustning och annan maskinvara
2.2. Enheter som kräver fast programvara
2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4. Installationsmedia
2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom/Bd-rom
2.4.2. USB-minne
2.4.3. Nätverk
2.4.4. Hårddisk
2.4.5. Un*x eller GNU-system
2.4.6. Lagringssystem som stöds
2.5. Krav för minne och diskplats
3. Före installation av Debian GNU/Linux
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta BIOS/UEFI-inställningsmenyn
3.6.2. Val av uppstartsenhet
3.6.3. System med UEFI firmware
3.6.4. Secure boot
3.6.5. Disabling the Windows fast boot/fast startup feature
3.6.6. Maskinvaruproblem att se upp för
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning
4.3.2. Manuell kopiering av filer till USB-minnet
4.3.3. Manuellt kopiera filerna till ett USB minne — det flexibla sättet
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren från Linux med GRUB
4.4.2. Starta upp hårddiskinstalleraren från DOS genom att använda loadlin
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.7. Verifying the integrity of installation files
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC
5.1.1. Uppstart från USB-minne
5.1.2. Starta upp från optiskt media (CD/DVD)
5.1.3. Starta upp från Windows
5.1.4. Starta upp från DOS genom att använda loadlin
5.1.5. Uppstart från Linux med GRUB
5.1.6. Uppstart via TFTP
5.1.7. Uppstartsskärmen
5.1.8. The Graphical Installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Talsynteser (mjukvara)
5.2.5. Talsyntes (maskinvara)
5.2.6. Brädenheter
5.2.7. Tema med hög kontrast
5.2.8. Zoom
5.2.9. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.10. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Talsynteser (mjukvara)
5.4.4. Vanliga 32-bit PC Installationsproblem
5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.6. Rapportering av installationsproblem
5.4.7. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.1.1. Användning av det grafiska installationsprogrammet
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Skapa användare och lösenord
6.3.3. Konfigurera klockan och tidszon
6.3.4. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.5. Installation av grundsystemet
6.3.6. Installera ytterligare programvara
6.3.7. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.8. Färdigställ installationen
6.3.9. Felsökning
6.3.10. Installation över nätverket
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet
6.4.3. Completing the Installed System
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. Felsökning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga av systemet
8.2. Orientera dig runt i Debian
8.2.1. Debians paketsystem
8.2.2. Ytterligare mjukvara tillgängligt för Debian
8.2.3. Hantera programversioner
8.2.4. Hantera cronjobb
8.3. Ytterligare läsning och information
8.4. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.4.1. Standardkonfiguration för e-post
8.4.2. Skicka e-post utanför systemet
8.4.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.5. Bygg en ny kärna
8.6. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installationsprogrammet
A.2.1. Optisk skiva
A.2.2. USB-minne
A.2.3. Uppstart från nätverk
A.2.4. Uppstart från hårddisk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Examples of boot prompt preseeding
B.2.6. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för bullseye)
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Nätverkskonsoll
B.4.4. Spegelinställningar
B.4.5. Kontoinställning
B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
B.4.7. Partitionering
B.4.8. Installation av grundsystem
B.4.9. Apt-inställning
B.4.10. Paketval
B.4.11. Installation av starthanteraren
B.4.12. Färdigställande av installationen
B.4.13. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Enhetsnamn i Linux
C.5. Debians partitioneringsprogram
C.5.1. Partitionera för 32-bit PC
D. Diverse bitar
D.1. Linux-enheter
D.1.1. Konfigurera din mus
D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system
D.3.1. Påbörja arbetet
D.3.2. Installera debootstrap
D.3.3. Kör debootstrap
D.3.4. Konfigurera grundsystemet
D.3.5. Installera en kärna
D.3.6. Ställ in starthanteraren
D.3.7. Fjärråtkomst: installera SSH och konfigurera åtkomst
D.3.8. Slutgiltiga justeringar
D.4. Installera Debian GNU/Linux över Parallel Line IP (PLIP)
D.4.1. Krav
D.4.2. Ställ in källor
D.4.3. Installera måldatorn
D.5. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Maskinvaruinformation som som kan vara hjälpfulla för en installation
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav