Capítol 1. Introducció

Sumari

1.1. Informar d'errors d'este document
1.2. Col·laborar amb informes d'actualització
1.3. Font d'este document

Este document informa als usuaris de la distribució Debian dels principals canvis a la versió 11 (nom en clau bullseye).

Les notes de llançament ofereixen informació sobre com actualitzar de forma segura des de la versió 10 (nom en clau buster) a la versió actual, i informen als usuaris de problemes potencials coneguts que es poden trobar durant eixe procés.

You can get the most recent version of this document from https://www.debian.org/releases/bullseye/releasenotes.

[Atenció]Atenció

Tingueu en compte que és impossible fer una llista amb tots els problemes coneguts i per tant ha calgut fer una selecció basada en una combinació de l'abast i l'impacte dels problemes.

Tingueu en compte també, que tan sols es suporta i documenta l'actualització des de la versió anterior de Debian (en este cas, l'actualització des de 10). Si necessiteu actualitzar des de versions més antigues, us suggerim que llegiu primer les edicions anteriors de les notes de llançament i actualitzeu primer a 10.

1.1. Informar d'errors d'este document

S'ha intentat fer comprovacions dels diversos passos del procés d'actualització que es descriuen en este document, intentant també anticipar possibles problemes que els nostres usuaris puguen trobar.

No obstant això, si creieu que heu trobat un error en aquesta documentació (informació incorrecta o manca d'informació), envieu un informe d'error al sistema de seguiment d'errors, al paquet release-notes. Reviseu primer si hi ha cap informe d'error existent en cas de que ja s'haja informat del problema. No dubteu a afegir qualsevol informació addicional als informes d'error ja existents si creieu que podeu contribuir contingut a aquest document.

Apreciem, i animem, a proporcionar informes amb fitxers de diferències de les fonts del document. Trobareu més informació que descriu com obtenir les fonts d'aquest document en Secció 1.3, «Font d'este document».

1.2. Col·laborar amb informes d'actualització

Qualsevol informació dels usuaris relacionada amb actualitzacions des de buster a bullseye és benvinguda. Si voleu compartir alguna informació, envieu un informe d'error amb els vostres resultats al sistema de seguiment d'errors, al paquet upgrade-reports. Us demanem que comprimiu qualsevol adjunt que envieu (fent ús del gzip).

Quan envieu l'informe d'actualització, assegureu-vos d'incloure la informació següent:

  • L'estat de la vostra base de dades de paquets abans de l'actualització: La base de dades d'estat de dpkg que trobareu a /var/lib/dpkg/status i la informació d'estat d' apt que trobareu a /var/lib/apt/extended_states. Hauríeu d'haver fet un còpia de seguretat abans d'actualitzar com es descriu a Secció 4.1.1, «Back up any data or configuration information», però també podeu trobar còpies de seguretat de /var/lib/dpkg/status a /var/backups.

  • Els registres de sessió creats amb script, tal i com es descriu a Secció 4.4.1, «Recording the session» .

  • Els registres d'apt els podeu trobar a /var/log/apt/term.log, i els registres d'aptitude els trobareu a /var/log/aptitude.

[Nota]Nota

Hauríeu de dedicar un cert temps a revisar i esborrar qualsevol informació sensible i/o confidencial als fitxers de registre abans d'incloure'ls a l'informe d'error, ja que la informació es publicarà a una base de dades pública.

1.3. Font d'este document

El codi font d'este document està en format DocBook XML. La versió HTML es genera utilitzant docbook-xsl i xsltproc. La versió en PDF es genera utilitzant dblatex o bé xmlroff. El codi font de les notes de llançament està en el dipòsit Git del Projecte de documentació de Debian. Podeu utilitzar la interfície web per accedir individualment als seus fitxers des de la web i veure els canvis. Per a més informació de com accedir a Git, consulteu les pàgines d'informació de VCS del projecte de documentació de Debian.