Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Automatisk installation
3.2. Container and Virtual Machine images

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbildningar av installeraren för bullseye kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden kan också hittas på den första delen av Debian utgåvan i DVD-form (även som blu-ray och CD) som hittas på:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 10, vilket resulterat i förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

Om du vill ha en detaljerad genomgång av ändringarna sedan buster hänvisar vi till utgåveinformationen för bullseye för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.1.1. Automatisk installation

Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har förinställda filer som fungerat för installeraren för buster så kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att redigeras.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.

3.2. Container and Virtual Machine images

Multi-architecture Debian bullseye container images are available on Docker Hub. In addition to the standard images, a slim variant is available that reduces disk usage.

Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to Vagrant Cloud.