Capítol 3. El sistema d'instal·lació

Sumari

3.1. Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?
3.1.1. Help with installation of firmware
3.1.2. Instal·lació automatitzada
3.2. Container and Virtual Machine images

El sistema d'instal·lació oficial a Debian és el Debian Installer. Ens proporciona diversos mètodes d'instal·lació. Els mètodes dels que disposeu per instal·lar el vostre sistema dependran de la vostra arquitectura.

Les imatges de l'instal·lador de bullseye es poden trobar junt a la guia d'instal·lació a la web de Debian .

La guia d'instal·lació també està inclosa al primer suport dels conjunts de DVD de Debian (CD/blu-ray), a:

/doc/install/manual/ca/index.html

Pot ser també voldreu comprovar les errates del debian-installer per obtenir la llista de problemes coneguts.

3.1. Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?

S'ha fet molt desenvolupament a l'instal·lador de Debian des de el seu anterior llançament oficial a Debian 10 amb el resultat que s'han aconseguit millores tant al suport de maquinari com noves i excitants característiques.

Si teniu interès en un visió general dels canvis detallats produïts des de buster, comproveu els anuncis de llançament de la beta de bullseye i els llançaments RC que trobareu a l'historial de notícies de l'instal·lador de Debian.

3.1.1. Help with installation of firmware

More and more, peripheral devices require firmware to be loaded as part of the hardware initialization. To help deal with this problem, the installer has a new feature. If some of the installed hardware requires firmware files to be installed, the installer will try to add them to the system, based on a mapping from hardware ID to firmware file names.

This new functionality is restricted to the unofficial installer images with firmware included (see https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/#firmware_nonfree). The firmware is usually not DFSG compliant, so it is not possible to distribute it in Debian's main repository.

If you experience problems related to (missing) firmware, please read the dedicated chapter of the installation-guide.

3.1.2. Instal·lació automatitzada

Some changes also imply changes in the support in the installer for automated installation using preconfiguration files. This means that if you have existing preconfiguration files that worked with the buster installer, you cannot expect these to work with the new installer without modification.

La guia d'instal·lació té un apèndix separat amb una extensa documentació de com utilitzar la configuració prèvia.

3.2. Container and Virtual Machine images

Multi-architecture Debian bullseye container images are available on Docker Hub. In addition to the standard images, a «slim» variant is available that reduces disk usage.

Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to Vagrant Cloud.