Κεφάλαιο 3. Πριν την εγκατάσταση του Debian GNU/Linux

Πίνακας Περιεχομένων

3.1. Επισκόπηση της Διαδικασίας Εγκατάστασης
3.2. Σώστε τα Υπάρχοντα Δεδομένα σας!
3.3. Πληροφορίες που θα χρειαστείτε
3.3.1. Τεκμηρίωση
3.3.2. Βρίσκοντας πηγές για πληροφορίες σχετικά με το Υλικό σας
3.3.3. Συμβατότητα Υλικού
3.3.4. Ρυθμίσεις Δικτύου
3.4. Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού
3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών
3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση
3.6.1. Πώς να αναβαθμίσετε το υλισμικό του bare metal ppc64el
3.6.2. Αναβαθμίζοντας το υλισμικό του KVM guest (SLOF)
3.6.3. Αναβαθμίζοντας τον PowerKVM hypervisor

Ο κεφάλαιο αυτό ασχολείται την προετοιμασία που πρέπει να κάνετε για την εγκατάσταση του Debian πριν καν ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη. Αυτή περιλαμβάνει την διάσωση των δεδομένων σας, την συγκέντρωση πληροφοριών για το υλικό του συστήματος και τον εντοπισμό οποιασδήποτε αναγκαίας πληροφορίας.