3.4. Satisfer els requisits mínims de maquinari

Un cop hàgiu recollit la informació necessària sobre el maquinari del vostre ordinador, comproveu que aquest us permet fer el tipus d'instal·lació que voleu.

Taula 3.2. Requisits mínims del sistema recomanats

Tipus d'instal·lació RAM (mínim) RAM (recomanada) Disc dur
Sense escriptori 256 MiB 512 MiB 2 GiB

El valor mínim assumeix que la memòria d'intercanvi («swap») serà activada i una imatge que no sigui «liveCD» serà usada. El valor «Sense escriptori» («No desktop») assumeix que l'instal·lador sense gràfics (en mode text) serà usat.

Els actuals requeriments mínims de memòria són menors que els indicats a la taula. Amb la memòria d'intercanvi activada, és possible instal·lar Debian amb tan sols 32MB. El mateix val pels requeriments d'espai en disc, especialment si escolliu quines aplicacions voleu instal·lar; podeu trobar informació addicional sobre els requeriments de disc a la Secció D.2, «Espai requerit per a les tasques».

És quasi impossible donar els requeriments d'espai o memòria de forma general per a una instal·lació de servidor ja que depenen molt de l'ús que se li done.

Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta de materials que s'acostumen a trobar, com ara fitxers d'usuaris, correu i dades. Sempre és millor ser generós quan s'està considerant l'espai per als propis fitxers i dades.

L'espai de disc que es necessita per a un funcionament suau de Debian GNU/Linux es té en compte en els requeriments recomanats del sistema. Notablement, la partició /var conté molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual, com els fitxers de registre. Els fitxers de l'ordre dpkg (amb informació de tots els paquets instal·lats) fàcilment poden ocupar 40 MiB. A més, apt hi posa els paquets descarregats abans d'instal·lar-los. Hauríeu d'assignar com a mínim 200 MiB per a /var, i molt més si instal·leu un entorn gràfic d'escriptori.