3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/UEFI/system firmware settings for your system. The BIOS/UEFI or system firmware is the core software used by the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).

3.6.1. BIOS-inställning

För att installera Debian GNU/Linux på en S/390 eller zSeries-maskin behöver du först starta upp en kärna i systemen. Uppstartsmekanismen på denna plattform är annorlunda än andra, speciellt från PC-liknande system: s. och kommer att upptäcka en stor skillnad när du arbetar med denna plattform: det mesta (om inte alltid) av tiden kommer du att fjärrarbeta, med hjälp av viss klientsessionsprogramvara såsom telnet, eller en webbläsare. Detta är på grund av det speciella systemarkitekturen där 3215/3270-konsollen är radbaserad istället för teckenbaserad.

Linux on this platform runs either natively on the bare machine, in a so-called LPAR (Logical Partition) or in a virtual machine supplied by the VM system. Boot media differs depending on the runtime mode. For example, you can use the virtual card reader of a virtual machine, or boot from the HMC (Hardware Management Console) of an LPAR if the HMC and this option is available for you.

Innan du faktiskt genomför en installation, behöver du gå över några design- och förberedelsesteg. IBM har gjort dokumentation tillgänglig om hela processen, exempelvis hur man förbereder ett installationsmedia och hur man faktiskt startar upp från det mediet. Kopiera den informationen hit är varken möjlig eller nödvändig. Dock kommer vi här att beskriva vilken sorts Debian-specifik data som behövs och var du hittar den. Baserat på båda informationskällorna kan du förbereda din maskin och installationsmediet innan du genomför en uppstart från det. När du ser välkomstmeddelandet i din klientsession, kom tillbaka till det här dokumentet för att gå igenom de Debian-specifika installationsstegen.

3.6.2. Ursprunglig och LPAR-installationer

Referera till kapitel 5 av Linux för S/390 Redbook och kapitel 3.2 av Linux för IBM eServer zSeries och S/390: Distributioner Redbook om hur man ställer in en LPAR för Linux.

3.6.3. Installation som en VM-gäst

Referera till kapitel 6 av Linux för S/390 Redbook och kapitel 3.1 av Linux för IBM eServer zSeries och S/390: Distributioner Redbook om hur man ställer in en VM-gäst för att köra Linux.

Du behöver kopiera alla filerna från underkatalogen generic till din CMS-disk. Se till att överföra kernel.debian och initrd.debian i binärt läge med en fixerad postlängd på 80 tecken (genom att ange BINARY and LOCSITE FIX 80 in your FTP client). parmfile.debian kan vara av antingen ASCII- eller EBDIC-format. Ett exempel-skript debian.exec, som lägger filerna i rätt ordning är inkluderat med avbildningarna.

3.6.4. Ställa in en installationsserver

Om du inte har en anslutning till Internet (antingen direkt eller via en webbproxy) behöver du skapa en lokal installationsserver som går att komma åt från din S/390. Den här servern håller alla paketen du vill installera och måste göra dem tillgängliga via NFS, HTTP eller FTP.

Installationsservern behöver kopiera den exakta katalogstrukturen från en Debian GNU/Linux-spegel men endast de S/390 och arkitektursoberoende filerna är nödvändiga. Du kan även kopiera innehållet av alla installations-avbilder till ett sådant katalogträd.