Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Automatisk installation
4.3.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.4. Verifiera integriteten för installationsfiler