Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC
5.1.1. Uppstart från USB-minne
5.1.2. Starta upp från optiskt media (CD/DVD)
5.1.3. Starta upp från Windows
5.1.4. Starta upp från DOS genom att använda loadlin
5.1.5. Uppstart från Linux med GRUB
5.1.6. Uppstart via TFTP
5.1.7. Uppstartsskärmen
5.1.8. The Graphical Installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.3. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.4. Talsynteser (mjukvara)
5.2.5. Talsyntes (maskinvara)
5.2.6. Brädenheter
5.2.7. Tema med hög kontrast
5.2.8. Zoom
5.2.9. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.10. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Talsynteser (mjukvara)
5.4.4. Vanliga 32-bit PC Installationsproblem
5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.6. Rapportering av installationsproblem
5.4.7. Skicka installationsrapporter