5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC

[Varning] Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

[Notera] Notera

För information om hur man startar upp det grafiska installationsprogrammet, se Avsnitt 5.1.8, ”The Graphical Installer”.

5.1.1. Uppstart från USB-minne

If your computer will boot from USB, this will probably be the easiest route for installation. Assuming you have prepared everything from Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet” and Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”, just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with a graphical boot menu (on hardware that supports it). Here you can select various installer options, or just hit Enter.

5.1.2. Starta upp från optiskt media (CD/DVD)

If you have a set of optical discs, and your machine supports booting directly off those, great! Simply configure your system for booting off an optical disc as described in Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet”, insert the disc, reboot, and proceed to the next chapter.

Note that certain optical drives may require special drivers, and thus be inaccessible in the early installation stages. If it turns out the standard way of booting off an optical disc doesn't work for your hardware, revisit this chapter and read about alternate kernels and installation methods which may work for you.

Even if you cannot boot from optical disc, you can probably install the Debian system components and any packages you want from such disc. Simply boot using a different medium and when it's time to install the operating system, base system, and any additional packages, point the installation system at the optical drive.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.3. Starta upp från Windows

För att starta installationen från Windows, så kan du antingen

If you use optical installation media, a pre-installation program should be launched automatically when you insert the disc. In case Windows does not start it automatically, or if you are using a USB memory stick, you can run it manually by accessing the device and executing setup.exe.

Efter att programmet har startats så kommer ett par inledande frågor att ställas och systemet kommer att förberedas för att starta om till Debian GNU/Linux installationsprogrammet.

5.1.4. Starta upp från DOS genom att använda loadlin

Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a recovery or diagnostic disk.

If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-ROM drive, e.g.

d:

else make sure you have first prepared your hard disk as explained in Avsnitt 4.4.2, ”Starta upp hårddiskinstalleraren från DOS genom att använda loadlin, and change the current drive to it if needed.

Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

cd \install.386

If you prefer using the graphical installer, enter the gtk sub-directory.

cd gtk

Next, execute install.bat. The kernel will load and launch the installer system.

5.1.5. Uppstart från Linux med GRUB

För att starta upp installationsprogrammet från hårddisk måste du första hämta och placera de nödvändiga filerna som beskrivs i Avsnitt 4.4, ”Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

För GRUB2, så behöver du konfigurera två grundläggande saker i /boot/grub/grub.cfg:

 • to load the initrd.gz installer at boot time;

 • have the vmlinuz kernel use a RAM disk as its root partition.

An entry for the installer would be for example:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

5.1.6. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (och antagligen även en DHCP-, RARP- eller BOOTP-server för automatisk närverkskonfiguration).

The server-side setup to support network booting is described in Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

Det finns olika sätt att göra en TFTP-uppstart på i386.

5.1.6.1. Nätverkskort eller moderkort med stöd för PXE

Det kan vara så att ditt nätverkskort eller moderkort tillhandahåller funktionalitet för uppstart via PXE. Det är en återimplementation av TFTP-uppstart från Intel™. Om så är fallet kan du konfigurera ditt BIOS/UEFI att starta upp från nätverket.

5.1.6.2. Nätverkskort med Network BootROM

Det kan vara så att ditt nätverkskort erbjuder funktionalitet för att starta upp via TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

Etherboot-projektet erbjuder startdisketter och även ROM-filer som kan göra uppstarter via TFTP.

5.1.7. Uppstartsskärmen

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian logo and a menu:

Debian GNU/Linux installer boot menu

Graphical install
Install
Advanced options              >
Accessible dark contrast installer menu   >
Help
Install with speech synthesis

[Notera] Notera

This graphical screen will look very slightly different depending on how your computer has booted (BIOS or UEFI), but the same options will be shown.

Depending on the installation method you are using, the Graphical install option may not be available. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the Graphical install or the Install entry — using either the arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter — and press Enter to boot the installer. The Graphical install entry is already selected by default.

Alternativet Advanced options ger dig åtkomst till en annan meny som låter dig starta upp installationsprogrammet i expertläge, räddningsläge och för automatiserade installationer.

If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or the kernel, press Tab (BIOS boot), or e then down arrow three times then end (UEFI boot). This will bring the boot command for the selected menu entry and allow you to edit it to suit your needs. Note that the keyboard layout at this point is still QWERTY. The help screens (see below) list some common possible options. Press Enter (BIOS boot) or F10 (UEFI boot) to boot the installer with your options; pressing Esc will return you to the boot menu and undo any changes you made.

Choosing the Help entry will result in the first help screen being displayed which gives an overview of all available help screens. To return to the boot menu after the help screens have been displayed, type menu at the boot prompt and press Enter. All help screens have a boot prompt at which the boot command can be typed:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

At this boot prompt you can either just press Enter to boot the installer with default options or enter a specific boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters which might be useful can be found on the various help screens. If you do add any parameters to the boot command line, be sure to first type the boot method (the default is install) and a space before the first parameter (e.g., install fb=false).

[Notera] Notera

Tangentbordet antas ha standardlayouten Amerikansk engelska vid det här tillfället. Detta betyder att om ditt tangentbord har en annan (språkspecifik) layout kan bokstäverna som visas på skärmen att vara olika från vad du förväntar dig när du anger parametrar. Wikipedia har ett schema över den amerikanska tangentbordslayouten som kan användas som en referens för att hitta de korrekta tangenterna.

[Notera] Notera

Om du använder ett system som har BIOS konfigurerat att använda en seriell konsoll så kanske du inte kan se den initiala startbilden vid uppstart av installationsprogrammet; du kanske inte ens ser uppstartsmenyn. Det samma kan ske om du installerar systemet via en fjärrhanteringsenhet som tillhandahåller ett textgränssnitt till VGA-konsollen. Exempel på dessa enheter inkluderar textkonsollen för Compaqs integrated Lights Out (iLO) och HP:s Integrated Remote Assistant (IRA).

För att komma förbi den grafiska uppstartsskärmen kan du antingen i blindo trycka på Esc för att få en textuppstartsprompt eller (lika blint) trycka på H följt av Enter för att välja alternativet Help, som beskrivs här ovan. Efter det bör dina tangenttryckningar att ekas på prompten. För att förhindra installationsprogrammet från att använda framebufferten för resten av installationen kan du lägga till vga=normal fb=false till uppstartsprompten, som beskrivet i hjälptexten.

5.1.8. The Graphical Installer

The graphical version of the installer is only available for a limited number of architectures, including 32-bit PC. The functionality of the graphical installer is essentially the same as that of the text-based installer as it basically uses the same programs, but with a different frontend.

Although the functionality is identical, the graphical installer still has a few significant advantages. The main advantage is that it supports more languages, namely those that use a character set that cannot be displayed with the text-based newt frontend. It also has a few usability advantages such as the option to use a mouse, and in some cases several questions can be displayed on a single screen.

The graphical installer is available with all CD/DVD images and with the hd-media installation method. To boot the graphical installer simply select the relevant option from the boot menu. Expert and rescue mode for the graphical installer can be selected from the Advanced options menu. The previously used boot methods installgui, expertgui and rescuegui can still be used from the boot prompt which is shown after selecting the Help option in the boot menu.

There is also a graphical installer image that can be netbooted. And there is a special mini ISO image[5], which is mainly useful for testing.

Just as with the text-based installer it is possible to add boot parameters when starting the graphical installer.

[Notera] Notera

The graphical installer requires significantly more memory to run than the text-based installer: 550MB. If insufficient memory is available, it will automatically fall back to the text-based newt frontend.

If the amount of memory in your system is below 485MB, the graphical installer may fail to boot at all while booting the text-based installer would still work. Using the text-based installer is recommended for systems with little available memory.[5] The mini ISO image can be downloaded from a Debian mirror as described in Avsnitt 4.2, ”Hämta filer från Debian-speglar”. Look for netboot/gtk/mini.iso.