Παράρτημα D. Διάφορα

Πίνακας Περιεχομένων

D.1. Συσκευές Linux
D.1.1. παλΡύθμιση του ποντικιού
D.2. Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες
D.3. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux
D.3.1. Ξεκινώντας
D.3.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap
D.3.3. Τρέξτε το debootstrap
D.3.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος
D.3.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα
D.3.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)
D.3.7. Απομακρυσμένη πρόσβαση: Εγκαθιστώντας με SSH και καθορίζοντας την πρόσβαση
D.3.8. Τελευταίες πινελιές
D.4. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux πάνω από Parallel Line IP (PLIP)
D.4.1. Απαιτήσεις
D.4.2. Ρύθμιση της αφετηρίας
D.4.3. Εγκατάσταση στο σύστημα προορισμού
D.5. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας PPP over Ethernet (PPPoE)