D.4. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux πάνω από Parallel Line IP (PLIP)

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux σε έναν υπολογιστή χωρίς κάρτα Ethernet, αλλά μόνο μ' έναν απομακρυσμένο υπολογιστή σαν πύλη συνδεδεμένο μέσω ενός καλωδίου Null-Modem (που λέγεται επίσης και καλώδιο Null-Printer). Ο υπολογιστής-πύλη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος σ' ένα δίκτυο που να διαθέτει ένα καθρέφτη της αρχειοθήκης του Debian (πχ. στο Διαδίκτυο).

Στο παράδειγμα στο παράρτημα αυτό, θα ρυθμίσουμε μια σύνδεση PLIP χρησιμοποιώντας μια πύλη συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω μιας dial-up σύνδεσης (ppp0). Θα χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP 192.168.0.1 και 192.168.0.2 για τις διασυνδέσεις PLIP στο σύστημα προορισμού και αφετηρίας αντίστοιχα (οι διευθύνσεις αυτές θα πρέπει να μην είναι σε χρήση μέσα στο χώρο διευθύνσεων του δικτύου σας).

Η ρύθμιση της σύνδεσης PLIP κατά την εγκατάσταση θα είναι επίσης διαθέσιμη μετά την επανεκκίνηση στο εγκατεστημένο σύστημα (δείτε το Κεφάλαιο 7, Μπαίνοντας στο καινούριο σας σύστημα Debian).

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις στο BIOS (βασική διεύθυνση IO και IRQ) για τις παράλληλες θύρες τόσο στο σύστημα αφετηρίας όσο και στο σύστημα προορισμού. Οι πιο συνηθισμένες τιμές είναι io=0x378, irq=7.

D.4.1. Απαιτήσεις

 • Ένα σύστημα προορισμού, που ονομάζεται target, στον οποίον θα εγκατασταθεί το Debian.

 • Μέσα εγκατάστασης; δείτε Τμήμα 2.4, «Μέσα Εγκατάστασης».

 • Ένα άλλο σύστημα συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, που ονομάζεται αφετηρία, που θα λειτουργήσει σαν πύλη.

 • Ένα καλώδιο DB-25 Null-Modem. Δείτε το PLIP-Install-HOWTO για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μ' αυτό το καλώδιο και οδηγίες για το πώς να το φτιάξετε οι ίδιοι.

D.4.2. Ρύθμιση της αφετηρίας

Το παρακάτω σκριπτ είναι ένα απλό παράδειγμα του πώς να ρυθμίσετε το σύστημα αφετηρίας σαν πύλη στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ppp0.

#!/bin/sh

# We remove running modules from kernel to avoid conflicts and to
# reconfigure them manually.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Configure the plip interface (plip0 for me, see dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Configure gateway
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Εγκατάσταση στο σύστημα προορισμού

Εκκινήστε το μέσο εγκατάστασης. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε κατάσταση ειδικού (expert). Εισάγετε expert στο προτρεπτικό εκκίνησης. Αν χρειάζεται να θέσετε παραμέτρους για αρθρώματα του πυρήνα, θα πρέπει επίσης να το κάνετε στο προτρεπτικό εκκίνησης. Για παράδειγμα, για να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη και να ορίσετε τιμές για τις επιλογές «io» και «irq» του αρθρώματος parport_pc, εισάγετε τα παρακάτω στο προτρεπτικό εκκίνησης:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Ακολουθούν οι απαντήσεις που θα πρέπει να δωθούν κατά τα διάφορα στάδια της εγκατάστασης.

 1. Φόρτωση συνιστωσών του εγκαταστάτη από το μέσο εγκατάστασης

  Επιλέξτε plip-modules από την λίστα. Αυτό θα καταστήσει διαθέσιμους τους οδηγούς PLIP στο σύστημα εγκατάστασης.

 2. Ανίχνευση υλικού δικτύου

  • Αν το σύστημα προορισμού έχει μια κάρτα δικτύου, θα εμφανιστεί μια λίστα με οδηγούς για τις κάρτες που έχουν ανιχνευθεί. Αν θέλετε να εξαναγκάσετε τον debian-installer να χρησιμοποιήσει έτσι κι αλλιώς την σύνδεση plip, θα πρέπει να αποεπιλέξετε όλους τους οδηγούς που εμφανίζονται στη λίστα. Προφανώς, αν το σύστημα προορισμού δεν διαθέτει μια κάρτα δικτύου, ο εγκαταστάτης δεν θα εμφανίσει αυτή τη λίστα.

  • Επειδή δεν ανιχνέυθηκε/επιλέχθηκε καμμιά κάρτα δικτύου νωρίτερα, ο εγκαταστάτης θα σας ζητήσει να επιλέξετε έναν οδηγό κάρτας δικτύου από μια λίστα. Επιλέξτε τον οδηγό του αρθρώματος plip.

 3. Ρύθμιση του Δικτύου

  • Αυτόματη ρύθμιση του δικτύου με DHCP: Όχι

  • Διεύθυνση IP: 192.168.0.1

  • Διεύθυνση Point-to-point 192.168.0.2

  • Διευθύνσεις των διακομιστών ονοματοδοσίας: μπορείτε να εισάγετε τις ίδιες διευθύνσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στο σύστημα αφετηρίας (δείτε το αρχείο /etc/resolv.conf).