Κεφάλαιο 2. Απαιτήσεις Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. Υποστήριξη CPU
2.1.3. Φορητοί υπολογιστές
2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές
2.1.5. Υποστήριξη Υλικού Γραφικών
2.1.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
2.1.7. Οθόνες Braille
2.1.8. Σύνθεση Ομιλίας με Hardware
2.1.9. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.2. Συσκευές που απαιτούν firmware
2.3. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux
2.3.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό
2.4. Μέσα Εγκατάστασης
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM
2.4.2. USB stick μνήμης
2.4.3. Δίκτυο
2.4.4. Σκληρός Δίσκος
2.4.5. Σύστημα Un*x ή GNU
2.4.6. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με το Debian. Θα βρείτε επίσης συνδέσμους σε παραπέρα πληροφορίες για το υλικό που υποστηρίζεται από το GNU και το Linux.