2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 780MB μνήμης και 1160MB χώρου στον δίσκο για να κάνετε μια κανονική εγκατάσταση. Σημειώστε ότι αυτές οι τιμές είναι στην πραγματικότητα αρκετά χαμηλές. Για πιο ρεαλιστικά νούμερα, δείτε την ενότητα Τμήμα 3.4, «Ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων Υλικού».

Ο εγκαταστάτης ενεργοποιεί συνήθως αυτόματα κάποια τρικ εξοικονόμησης μνήμης ώστε να μπορεί να τρέχει σε συστήματα με λίγη μνήμη, αλλά σε αρχιτεκτονικές που έχουν δοκιμαστεί λιγότερο ίσως να μην το κάνει αυτό. Το γνώρισμα μπορεί όμως να ενεργοποιηθεί με το χέρι προσθέτοντας την παράμετρο εκκίνησηςlowmem=1 ή ακόμα και lowmem=2 (δείτε επίσης τις ενότητες Τμήμα 6.3.1.1, «Κατάσταση ελέγχου διαθέσιμης / περιορισμένης μνήμης» και Τμήμα 5.3.2, «Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian»).

Η εγκατάσταση σε συστήματα που διαθέτουν λιγότερη μνήμη [2] ή χώρο σκληρού δίσκου μπορεί να είναι εφικτή αλλά ενδείκνυται μόνο για έμπειρους χρήστες.[2] Εικόνες εγκατάστασης που υποστηρίζουν τον γραφικό εγκαταστάτη απαιτούν περισσότερη μνήμη από αυτές που υποστηρίζουν μόνο τον κειμενικό εγκαταστάτη και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συστήματα με μνήμη λιγότερη από 780MB. Αν υπάρχει επιλογή ανάμεσα στην εκκίνηση του κειμενικού ή του γραφικού εγκαταστάτη, θα πρέπει, σε τέτοια συστήματα, να επιλεχθεί ο πρώτος.