Capítol 7. Arrancada del nou sistema Debian

Sumari

7.1. El moment de la veritat
7.2. Muntar volums xifrats
7.2.1. Resolució de problemes
7.3. Iniciar sessió