7.3. Iniciar sessió

Una vegada arrenqui el sistema, veureu un indicador d'inici de sessió («login»). Identificau-vos utilitzant el nom d'usuari personal i la contrasenya seleccionada durant el procés d'instal·lació. El vostre sistema ja està a punt per a ser utilitzat.

Si sou un usuari nou, tal vegada us interessi explorar la documentació que ja està instal·lada en el sistema quan comenceu a utilitzar-lo. Actualment hi ha diversos sistemes de documentació, i s'està treballant en integrar-los. A continuació teniu alguns punts de partida.

La documentació que acompanya als programes que teniu instal·lats és a /usr/share/doc/, sota un subdirectori que s'anomena com el programa (o, per ser més precisos, com el nom del paquet Debian que conté el programa). Tanmateix, sovint es pot trobar documentació mes àmplia empaquetada per separat en paquets especials que normalment no s'instal·len. Per exemple, la documentació sobre l'eina d'administració de paquets apt es pot trobar als paquets apt-doc o apt-howto.

Addicionalment, hi ha alguns directoris especials dins de la jerarquia de /usr/share/doc/. Els COM ES FA de Linux s'instal·len en format .gz (comprimits), a /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/. Després d'instal·lar dhelp, trobareu un índex navegable de la documentació a /usr/share/doc/HTML/index.html.

Una manera senzilla de veure aquests documents utilitzant un navegador en mode text és introduir les ordres següents:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

El punt després de l'ordre w3m indica que es mostrin els continguts del directori actual.

Si teniu un entorn gràfic d'escriptori instal·lat, també podeu utilitzar el seu navegador web. Executeu el navegador des del menú d'aplicacions i introduïu /usr/share/doc/ a la barra d'adreces.

També podeu teclejar info ordre o man ordre per veure la documentació de la major part d'ordres disponibles a la línia d'ordres. Teclejant help es mostrarà l'ajuda sobre les ordres de l'intèrpret. I si es tecleja una ordre seguida de --help es visualitzarà normalment un resum curt de la forma d'ús del programa. Si el resultat d'una ordre es desplaça més enllà de la part superior de la pantalla, teclegeu | more després de l'ordre per fer que els resultats s'aturin abans de desplaçar-se fora de la pantalla. Per veure una llista de totes les ordres disponibles que comencen amb una certa lletra, teclegeu la lletra i després dos tabuladors.