A.1. Förberedelser

Om du påträffar fel under din installation, referera till Avsnitt 5.4.7, ”Skicka installationsrapporter” för instruktioner om hur man rapporterar dem. Om du har frågor som inte kan bli besvarade av det här dokumentet, skicka dem gärna till sändlistan debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) eller fråga på IRC (#debian-boot på OFTC-nätverket).