1.7. Organisering af det her dokument

Det her dokument er tænkt som en håndbog for nybegyndere af Debian. Håndbogen forsøger at have så forhåndsantagelser som muligt om dit vidensniveau. Dog antager vi, at du har en generel forståelse af hvordan udstyret i din computer fungerer.

Ekspertbrugere kan også finde interessant referenceinformation i det her dokument inklusive minimumsstørrelser for installation, detaljer om hvilket udstyr som er understøttet af Debians installationssystem og så videre. Vi opmuntrer til at ekspertbrugere hopper rundt i dokumentet.

Generelt er manualen opbygget lineært og tager dig igennem installationsprocessen fra start til slut. Her er trinene som kræves for at installere Debian GNU/Linux og afsnittene i det her dokument som modsvarer hvert trin:

  1. Afklar om dit udstyr opfylder kravene for brug af installationssystemet i Kapitel 2, Systemkrav.

  2. Lav en sikkerhedskopi af dit system før den nødvendige planlægning og udstyrskonfiguration før du installerer Debian findes i Kapitel 3, Før installation af Debian GNU/Linux. Hvis du forbereder et system med flere operativsystemer, kan det været nødvendig at oprette flere partitioner på din harddisk, som Debian kan anvende.

  3. I Kapitel 4, Find systeminstallationsmedie kan du finde de nødvendige installationsfiler for din installationsmetode.

  4. Den næste Kapitel 5, Opstart af installationssystemet beskriver opstart af installationssystemet. Det her kapitel diskuterer også procedurer for problemløsning i tilfælde af, at du har problemer med dette trin.

  5. Gennemfør den aktuelle installation jævnfør Kapitel 6, Brug af Debian-installationsprogrammet. Dette indbefatter valg af sprog, konfiguration af perifære drivermoduler, konfiguration af netværkstilslutning, så at resterende installationsfiler kan hentes direkte fra en Debian-server (såfremt du ikke installerer fra et cd/dvd-installationssæt), partitionering af dine harddiske og installation af et grundsystem og efter det valg og installation af opgaver. (Lidt baggrund om installation af partitioner for dit Debian-system findes forklaret i Appendiks C, Partitionering for Debian.)

  6. Start dit nyinstallerede grundsystem op fra Kapitel 7, Start op i dit nye Debian-system.

Når du har fået dit system installeret, kan du læse Kapitel 8, De næste trin og hvordan du kommer videre. Dette kapitel forklarer hvor man kigger for at finde yderligere information om Unix og Debian og hvordan du erstatter din kerne.

Til slut, information om det her dokument og hvordan man bidrager til det kan ses i Appendiks E, Administrivia.