Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsfiler
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren från Linux med GRUB
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer
4.7. Verifiera integriteten för installationsfiler