4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk

Installationsprogrammet kan startas upp med uppstartsfiler placerade på en befintlig hårddiskpartition, antingen startade från ett annat operativsystem eller genom att kalla upp en starthanterare direkt från BIOS. På moderna UEFI-system kan kärnan startas direkt från UEFI-partitionen utan behov av en startladdare.

En full installation, helt över nätverket kan göras med den här tekniken. Det här förhindrar problem med flyttbar media, hitta och bränna CD/DVD-avbildningar.

4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren från Linux med GRUB

Det här avsnittet förklarar hur man lägger till eller ersätter en befintlig Linux-installation med GRUB.

Vid uppstart har GRUB stöd för att läsa in en kärna och även en diskavbildning i minnet. Den här RAM-disken kan användas som rotfilsystem av kärnan.

Kopiera följande filer från Debian-arkiven till en lämplig plats på din hårddisk exempelvis till /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (kärnbinär)

  • initrd.gz (ramdiskavbildning)

Om du tänkte använda hårddisken bara för att starta upp och sedan hämta allt över nätverket, bör du hämta filen netboot/debian-installer/i386/initrd.gz och dess motsvarande kärna, netboot/debian-installer/i386/linux. Den låter dig partionera om hårddisken från vilken du startar upp installationsprogrammet, dock bör du göra med försiktighet.

Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive unchanged during the install, you can download the hd-media/initrd.gz file and its kernel hd-media/vmlinuz, as well as copy an installation image to the hard drive (make sure the file is named ending in .iso). The installer can then boot from the hard drive and install from the installation image, without needing the network.

Till slut, för att konfigurera starthanteraren kan du fortsätta till Avsnitt 5.1.3, ”Uppstart från Linux med GRUB.