Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit MIPS (little-endian)
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installationsprogrammets frontend
5.2.2. Brädenheter
5.2.3. Tema med hög kontrast
5.2.4. Zooma
5.2.5. Expertinstallation, räddningsläge, automatisk installation
5.2.6. Tillgänglighet för det installerade systemet
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Startkonsol
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitligheten för optiska medier
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter