5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit MIPS (little-endian)