Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Cài đặt tự động
4.3.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian
4.4. Verifying the integrity of installation files