Debians sikkerhedsbulletin

DSA-380-1 xfree86 -- bufferoverløb, lammelsesangreb

Rapporteret den:
12. sep 2003
Berørte pakker:
xfree86
Sårbar:
Ja
Referencer i sikkerhedsdatabaser:
I Bugtraq-databasen (hos SecurityFocus): BugTraq-id 4396, BugTraq-id 8514, BugTraq-id 6940, BugTraq-id 6950.
I Mitres CVE-ordbog: CVE-2003-0063, CVE-2003-0071, CVE-2002-0164, CVE-2003-0730.
Yderligere oplysninger:

Der er opdaget fire sårbarheder i XFree86.

 • CAN-2003-0063 - xterms escapesekvens til rapportering af vinduetitel kan snyde brugeren

  Pakken xterm indeholder terminal-escapesekvens, som rapporterer vinduets titel ved at "sprøjte" den i terminalvinduets inddatabuffer, som havde brugeren selv skrevet det. En angriber kan fremstille en escapesekvens som opsætter titlen på offerets xterm-vindue til en vilkårlig streng (eksemvel en shell-kommando) som dernæst rapporterer den titel. Hvis offeret er i en shell når dette sker, vil den indsprøjtede kommando vise sig på kommandolinien, klar til at blive udført. Da det ikke er muligt at indlejre et linieskift i vinduetitlen, er angriberen nødt til at overbevise offeret om, at der skal trykkes på enter-tasten (eller håbe at offerets er skødesløst eller blevet forvirret), for at shell'en eller en anden interaktiv procsen kan fortolke vinduets titel as inddata fra brugeren. Det er dog tænkeligt, at angriberen kan fremstille andre escapesekvenser, som kan overbevise offeret om at acceptere om de indsprøjtede data. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tildelt navnet CAN-2003-0063 til dette problem.

  For at afgøre om din version af xterm er sårbar mod misbrug af funktionen til rapportering af vinduetitlen, kan du køre følgende kommando i en shell i et xterm-vindue:

    echo -e "\e[21t"

  (Terminalen vil måske bippe og der vil blive indsat et "1" først i vinduets titel.)

  Denne fejl kan udnyttes af alt, hvad der kan sende uddata til et terminalvindue, eksempelvis et tekstdokument. Brugeren af xterm skal dog gøre et eller andet for at escapesekvensen vil blive sendt (for eksempel kigge i et ondsindet fremstillet tekstdokument med kommandoen "cat"). Hvorvidt der er mulighed for, at du kan blive udsat for sårbarheden, afhænger af måden, du bruger xterm på. Overvej følgende:

    echo -e '\e]2;s && echo rm -rf *\a' > /tmp/sploit
    echo -e '\e[21t' >> /tmp/sploit
    cat /tmp/sploit

  Debian har løst problemet ved at slå escapesekvensen til rapportering af vinduetitler fra i xterm; den modtages men blive ignoreret. Escapesekvensen til opsætning af et vindues titel er ikke slået fra.

  I en senere udgave af xterm-pakken vil indeholde en opsætningsvalg, der gør det muligt for brugeren af slå escapesekvensen til rapportering af vinduetitler til igen, men den vil som standard være slået fra.

 • CAN-2003-0071 - xterm modtagelig for lammelsesangreb baseret på DEC UDK-escapesekvens

  Da pakken xterm emulerer DEC VT-serien af tekstterminaler, emuleres en funktion i DEC VT-terminaler kendt som "User-Defined Keys" (UDK forkortet). Der er dog en fejl i xterms håndtering af DEC UDK-escapesekvenser, og en misdannet kan få xterm-processen til at gå i en stram løkke. Dette får processen til at gå i "spin" og bruge CPU-tid helt unødvendigt, samt nægte at håndtere signaler (eksempelvis forsøg på at dræbe processen eller lukke vinduet).

  For at afgøre om din version af xterm er sårbar overfor dette angreb, kan du udføre følgende kommando i en shell i et xterm-vindue, der kan "ofres" (dvs. et vindue der ikke har noget i tilbagerulningsbufferen, som du senere kan få brug for):

    echo -e "\eP0;0|0A/17\x9c"

  Denne fejl kan udnyttes af alt, hvad der kan sende uddata til et terminalvindue, eksempelvis et tekstdokument. Brugeren af xterm skal dog gøre et eller andet for at escapesekvensen vil blive sendt (for eksempel kigge i et ondsindet fremstillet tekstdokument med kommandoen "cat"). Hvorvidt der er mulighed for, at du kan blive udsat for sårbarheden, afhænger af måden, du bruger xterm på.

  Debian har løst dette problem ved at tilbageføre en opstrømsrettelse til XFree86 4.1.0.

 • CAN-2002-0164 - en fejl i X-serverens MIT-SHM-udvidelse, gør det muligt for en bruger, der ejer en X-session, at læse og skrive vilkårlige delte hukommelsessegmenter

  De fleste X-serverer nedstammer fra af MIT/X Consortium/X.Orgs prøveimplementering, deriblandt XFree86s X-servere, og understøtter en udvidelse til X-protokollen som hedder MIT-SHM, der gør det muligt for X-klienter, som kører på den samme vært som X-serveren, at arbejde hurtigere og mere effektivt ved at drage fordel af en funktion i styresystemet som hedder delt hukommelse (shared memory), hvor det er tilgængeligt. Linux-kernen understøtter for eksempel delt hukommelse.

  Fordi X-serveren kører med forøgede rettigheder, er styresystemets indbyggede adgangskontrolmekanismer ineffektive til at overvåge X-serverens brug af delte hukommelsessegmenter. Dette var ikke udført korrekt i tidligere udgaver af XFree86 (og før da i MIT/X Consortium/X.Orgs prøveimplementering), hvilket efterlader muligtheder for ondsindede X-klienter, for at læse og ændre delte hukommelsessegmenter, som de ikke burde have adgang til. Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tildelt navnet CAN-2002-0164 til dette problem.

  Debians XFree86 4.1.0-16-pakker er udsendt med en ufuldstændig rettelse af denne fejl, og sørger kun for korrekt adgangskontrol til X-servere, som ikke var startet af en display-manager (som for eksempel xdm). Problemet løses af denne opdatering.

  Debian-projektet har ikke kendskab til udnyttelser af denne sårbarhed. En ondsindet X-klient som misbruger MIT-SHM-udvidelsen kan dog formentlig fremstilles og udføres (bevidst eller ubevidst) af en bruger, der kan køre en X-server på værtsmaskinen. Konsekvensen af denne fejl er afhængig af hvordan delt hukommelse anvendes på systemet. Se manualsiden ipcs(8) for flere oplysninger.

  Debian har løst dette problem ved at tilbageføre en opstrømsrettelse til XFree86 4.1.0.

 • CAN-2003-0730 - flere heltalsoverløb i skrifttype-bibliotekerne til XFree86 gør det muligt for lokale eller fjernangribere at forsage et lammelsesangreb eller at udføre vilkårlig kode via heap- og stak-baserede bufferoverløbsangreb

  Sikkerheds-efterforskeren "blexim" skriver [omskrevet]:

  Jeg har opdaget flere fejl i den aktuelle udgave af XFree86-kildekodens skrifttype-biblioteker. Disse fejl kunne potentielt føre til udførelse af vilkårlig kode af en fjernbruger i enhver proces, der kalder de pågældende funktioner. Funktionerne har med overførsel og optælling af skrifttyper fra skrifttype-servere til klienter, hvilket begrænset omfanget af hullet, der forsages af disse fejl.

  Nærmere bestemt kontrolleres flere størrelsesvariable, der overføres fra en skrifttype-server, ikke tilstrækkeligt, hvilket medfører at beregninger, som er baseret på dem, giver forkerte værdier. Disse fejlagtige beregninger kan føre til buffere på heap og stak løber over, hvilket potentielt køre resultere i udførelse af vilkårlig kode. Som beskrevet ovenfor er risikoen begrænset af det faktum, at kun klienter er påvirkelige af disse fejl, men i visse opsætninger (non-standard), kan både xfs og X-serveren fungere som klienter til fjerne skrifttype-servere. I disse opsætninger er xfs og X-serveren potentielt i farezonen.

  Projektet Common Vulnerabilities and Exposures på cve.mitre.org har tildelt navnet CAN-2003-0730 til dette problem.

  Debian-projektet har ikke kendskab til udnyttelser af denne sårbarhed. Som standard er X-servere i Debian opsat til kun at lytte til skrifttype-server der kører lokalt, hvilket ikke engang anvendes hvis xfs-pakken ikke er installeret. Debians standardopsætning af xfs bruger kun skrifttype-mapper på den lokale maskine og forsøger ikke at tilslutte sig eksterne skrifttype-servere.

  Debian har løst dette problem ved at tilbageføre en opstrømsrettelse til XFree86 4.1.0.

Alle ovennævnte problemer påvirker også xfree86v3-pakkerne (for de to første fejls vedkommende, indeholder xterm-kildekoden fejlene, men der er ikke en xterm-pakke). På grund af begræsede ressourcer og manglende støtte fra opstrømsudviklerne til denne gamle kode, kan Debian ikke længere fortsætte med at understøtte version 3.3.6 af XFree86. For at undgå, at blive udsat for de to sidstnævnte fejl i denne bulletin, anbefaler vi at du fjerner følgende pakker, hvis de er installeret:

 • xserver-3dlabs
 • xserver-8514
 • xserver-agx
 • xserver-common-v3
 • xserver-fbdev
 • xserver-i128
 • xserver-mach32
 • xserver-mach64
 • xserver-mach8
 • xserver-mono
 • xserver-p9000
 • xserver-s3
 • xserver-s3v
 • xserver-svga
 • xserver-tga
 • xserver-vga16
 • xserver-w32

(Du kan også fjerne pakkerne xext, xlib6 og xlib6-altdev, da undersøttelse af dem stoppes sammen med de andre XFree86 3.3.6-pakker, de er dog ikke påvirkede af fejlene i denne bulletin.)

I den stabile distribution (woody) er disse problemer rettet i version 4.1.0-16woody1.

I den ustabile distribution (sid) er alle problermen, bortset fra CAN-2003-0730 rettet i version 4.2.1-11. CAN-2003-0730 vil blive rettet i 4.2.1-12, der er under forberedelse.

Vi anbefaler at du opdaterer din xfree86-pakke.

Rettet i:

Debian GNU/Linux 3.0 (woody)

Kildekode:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0-16woody1.dsc
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0-16woody1.diff.gz
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86_4.1.0.orig.tar.gz
Arkitekturuafhængig komponent:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-100dpi-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-100dpi_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-75dpi-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-75dpi_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-base-transcoded_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-base_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-cyrillic_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-pex_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfonts-scalable_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfree86-common_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlib6g-dev_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlib6g_4.1.0-16woody1_all.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xspecs_4.1.0-16woody1_all.deb
Alpha:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_alpha.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_alpha.deb
ARM:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_arm.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_arm.deb
Intel IA-32:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_i386.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_i386.deb
Intel IA-64:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_ia64.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_ia64.deb
HPPA:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_hppa.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_hppa.deb
Motorola 680x0:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_m68k.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_m68k.deb
Big endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_mips.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_mips.deb
Little endian MIPS:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_mipsel.deb
PowerPC:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_powerpc.deb
IBM S/390:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_s390.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_s390.deb
Sun Sparc:
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/lbxproxy_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libdps1-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw6-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/libxaw7-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/proxymngr_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/twm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/x-window-system-core_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xbase-clients_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xdm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfs_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xfwp_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibosmesa3-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dbg_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-dev_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xlibs-pic_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xmh_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xnest_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xprt_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-common_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xserver-xfree86_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xterm_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xutils_4.1.0-16woody1_sparc.deb
http://security.debian.org/pool/updates/main/x/xfree86/xvfb_4.1.0-16woody1_sparc.deb

MD5-kontrolsummer for de listede filer findes i den originale sikkerhedsbulletin.