Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler alle sikkerhetsproblemer som vi blir informert om, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre leverandører av fri programvare og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger (DSA) er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkerhetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[29. sep 2023] DSA-5510-1 libvpx security update
[29. sep 2023] DSA-5509-1 firefox-esr security update
[29. sep 2023] DSA-5508-1 chromium security update
[28. sep 2023] DSA-5507-1 jetty9 security update
[28. sep 2023] DSA-5506-1 firefox-esr security update
[25. sep 2023] DSA-5505-1 lldpd security update
[22. sep 2023] DSA-5504-1 bind9 security update
[20. sep 2023] DSA-5503-1 netatalk security update
[18. sep 2023] DSA-5502-1 xrdp security update
[18. sep 2023] DSA-5501-1 gnome-shell security update
[18. sep 2023] DSA-5500-1 flac security update
[18. sep 2023] DSA-5499-1 chromium security update
[17. sep 2023] DSA-5497-2 libwebp security update
[15. sep 2023] DSA-5498-1 thunderbird security update
[13. sep 2023] DSA-5497-1 libwebp security update
[13. sep 2023] DSA-5496-1 firefox-esr security update
[11. sep 2023] DSA-5495-1 frr security update
[10. sep 2023] DSA-5494-1 mutt security update
[10. sep 2023] DSA-5493-1 open-vm-tools security update
[09. sep 2023] DSA-5492-1 linux security update
[07. sep 2023] DSA-5491-1 chromium security update
[06. sep 2023] DSA-5490-1 aom security update
[04. sep 2023] DSA-5489-1 file security update
[03. sep 2023] DSA-5488-1 thunderbird security update
[31. aug 2023] DSA-5487-1 chromium security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss. Svaret på spørsmålet ditt kan være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.