NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre fri programvareleverandører og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[03. jun 2020] DSA-4695-1 firefox-esr security update
[26. mai 2020] DSA-4694-1 unbound security update
[26. mai 2020] DSA-4693-1 drupal7 security update
[24. mai 2020] DSA-4692-1 netqmail security update
[21. mai 2020] DSA-4691-1 pdns-recursor security update
[20. mai 2020] DSA-4690-1 dovecot security update
[19. mai 2020] DSA-4689-1 bind9 security update
[18. mai 2020] DSA-4688-1 dpdk security update
[16. mai 2020] DSA-4687-1 exim4 security update
[16. mai 2020] DSA-4686-1 apache-log4j1.2 security update
[14. mai 2020] DSA-4685-1 apt security update
[13. mai 2020] DSA-4684-1 libreswan security update
[08. mai 2020] DSA-4683-1 thunderbird security update
[08. mai 2020] DSA-4682-1 squid security update
[07. mai 2020] DSA-4681-1 webkit2gtk security update
[06. mai 2020] DSA-4680-1 tomcat9 security update
[06. mai 2020] DSA-4679-1 keystone security update
[06. mai 2020] DSA-4678-1 firefox-esr security update
[06. mai 2020] DSA-4677-1 wordpress security update
[06. mai 2020] DSA-4676-1 salt security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss - svaret på spørsmålet ditt være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.