NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler alle sikkerhetsproblemer som vi blir informert om, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre leverandører av fri programvare og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger (DSA) er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkerhetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[09. des 2022] DSA-5298-1 cacti security update
[06. des 2022] DSA-5297-1 vlc security update
[06. des 2022] DSA-5296-1 xfce4-settings security update
[04. des 2022] DSA-5295-1 chromium security update
[04. des 2022] DSA-5294-1 jhead security update
[03. des 2022] DSA-5293-1 chromium security update
[01. des 2022] DSA-5292-1 snapd security update
[28. nov 2022] DSA-5291-1 mujs security update
[28. nov 2022] DSA-5290-1 commons-configuration2 security update
[27. nov 2022] DSA-5289-1 chromium security update
[25. nov 2022] DSA-5288-1 graphicsmagick security update
[22. nov 2022] DSA-5287-1 heimdal security update
[19. nov 2022] DSA-5286-1 krb5 security update
[17. nov 2022] DSA-5285-1 asterisk security update
[17. nov 2022] DSA-5284-1 thunderbird security update
[17. nov 2022] DSA-5283-1 jackson-databind security update
[17. nov 2022] DSA-5279-2 wordpress security update
[16. nov 2022] DSA-5282-1 firefox-esr security update
[15. nov 2022] DSA-5281-1 nginx security update
[15. nov 2022] DSA-5280-1 grub2 security update
[15. nov 2022] DSA-5279-1 wordpress security update
[13. nov 2022] DSA-5278-1 xorg-server security update
[13. nov 2022] DSA-5277-1 php7.4 security update
[12. nov 2022] DSA-5276-1 pixman security update
[10. nov 2022] DSA-5275-1 chromium security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss. Svaret på spørsmålet ditt kan være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.