Sikkerhetsinformasjon

Debian tar sikkerhet meget alvorlig. Vi behandler all sikkerhetsproblemer som vi blir informert, og forsikrer oss om at de blir rettet innen rimelig tid. Mange sikkerhetsmeldinger er koordinert med andre fri programvareleverandører og blir publisert på samme dag som en sårbarhet blir offentliggjort. Vi har også et sikkerhetsvurderingslag som ser gjennom arkivene etter nye eller ikke reparerte sikkerhetsfeil.

Erfaring har vist at security through obscurity (sikkerhet gjennom skjuling) ikke virker. Offentliggjørelse gir raskere og bedre løsninger på sikkerhetsproblemer. Av den grunn, viser denne siden status for Debian når det gjelder forskjellige kjente sikkerhetshull, som potensielt kan påvirke Debian.

Debian deltar også i arbeidet med sikkerhetsstandardisering: Debian sikkerhetsmeldinger er CVE-kompatible (se kryssreferansene) og Debian er representert i styret for prosjektet Open Vulnerability Assessment Language.

Holde Debian-systemet ditt sikkert

For å motta de siste Debian sikkerhetsmeldingene, meld deg på postlisten debian-security-announce.

Du kan også bruke apt for å lett motta de siste sikkerhetsoppdateringene. Dette krever en linje som

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Kjør deretter apt-get update && apt-get upgrade for å laste ned og installere de ventende oppdateringene. Sikkerhetsarkivet er signert med Debians normale arkivsigneringsnøklene.

For mer informasjon om sikkehetssaker i Debian, se sikkerhetslagets OSS (FAQ) og håndboken om sikring av Debian.

De nyeste sikkerhetsmeldingene

Disse nettsidene inneholder et komprimert arkiv over sikkerhetsmeldinger sendt på postlisten debian-security-announce.

[19. feb 2019] DSA-4396 ansible security update
[18. feb 2019] DSA-4395 chromium security update
[18. feb 2019] DSA-4394 rdesktop security update
[18. feb 2019] DSA-4393 systemd security update
[16. feb 2019] DSA-4392 thunderbird security update
[14. feb 2019] DSA-4391 firefox-esr security update
[12. feb 2019] DSA-4390 flatpak security update
[11. feb 2019] DSA-4389 libu2f-host security update
[10. feb 2019] DSA-4388 mosquitto security update
[09. feb 2019] DSA-4387 openssh security update
[06. feb 2019] DSA-4386 curl security update
[05. feb 2019] DSA-4385 dovecot security update
[04. feb 2019] DSA-4384 libgd2 security update
[03. feb 2019] DSA-4383 libvncserver security update
[02. feb 2019] DSA-4382 rssh security update
[02. feb 2019] DSA-4381 libreoffice security update
[01. feb 2019] DSA-4380 golang-1.8 security update
[01. feb 2019] DSA-4379 golang-1.7 security update
[30. jan 2019] DSA-4378 php-pear security update
[30. jan 2019] DSA-4377 rssh security update
[30. jan 2019] DSA-4376 firefox-esr security update
[29. jan 2019] DSA-4375 spice security update
[28. jan 2019] DSA-4374 qtbase-opensource-src security update
[28. jan 2019] DSA-4373 coturn security update
[26. jan 2019] DSA-4372 ghostscript security update
[22. jan 2019] DSA-4371 apt security update

De nyeste Debian sikkerhetsmeldingene er også tilgjengelig i RDF-format. Vi tilbyr også en annen fil som inneholder første avsnitt av den korresponderende meldingen så du kan se hva den er om.

Eldre sikkerhetsmeldinger er også tilgjengelig: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 og udaterte sikkerhetsmeldinger bevart for ettertiden.

Debian distribusjoner er ikke sårbare for alle sikkerhetsproblemer. Debians Security Tracker samler all informasjon om sårbarhetsstatusen for Debian-pakker, og kan bli gjennomsøkt etter CVE-navn eller pakke.

Kontaktinformasjon

Les sikkerhetslagets OSS (FAQ) før du kontaker oss - svaret på spørsmålet ditt være der allerede!

Kontaktinformasjonen er i OSS-en også.