Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2017-03-24] DSA-3817 jbig2dec säkerhetsuppdatering
[2017-03-23] DSA-3816 samba säkerhetsuppdatering
[2017-03-23] DSA-3815 wordpress säkerhetsuppdatering
[2017-03-22] DSA-3814 audiofile säkerhetsuppdatering
[2017-03-19] DSA-3813 r-base säkerhetsuppdatering
[2017-03-18] DSA-3812 ioquake3 säkerhetsuppdatering
[2017-03-18] DSA-3811 wireshark säkerhetsuppdatering
[2017-03-15] DSA-3810 chromium-browser säkerhetsuppdatering
[2017-03-14] DSA-3809 mariadb-10.0 säkerhetsuppdatering
[2017-03-13] DSA-3808 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-03-12] DSA-3807 icoutils säkerhetsuppdatering
[2017-03-10] DSA-3806 pidgin säkerhetsuppdatering
[2017-03-08] DSA-3805 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2017-03-08] DSA-3804 linux säkerhetsuppdatering
[2017-03-08] DSA-3803 texlive-base säkerhetsuppdatering
[2017-03-05] DSA-3802 zabbix säkerhetsuppdatering
[2017-03-04] DSA-3801 ruby-zip säkerhetsuppdatering
[2017-03-02] DSA-3800 libquicktime säkerhetsuppdatering
[2017-03-01] DSA-3799 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-03-01] DSA-3798 tnef säkerhetsuppdatering
[2017-02-28] DSA-3797 mupdf säkerhetsuppdatering
[2017-02-26] DSA-3796 apache2 säkerhetsuppdatering
[2017-02-26] DSA-3795 bind9 säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.