Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2017-09-21] DSA-3982 perl security update
[2017-09-20] DSA-3981 linux security update
[2017-09-20] DSA-3980 apache2 säkerhetsuppdatering
[2017-09-19] DSA-3979 pyjwt säkerhetsuppdatering
[2017-09-18] DSA-3978 gdk-pixbuf säkerhetsuppdatering
[2017-09-18] DSA-3977 newsbeuter säkerhetsuppdatering
[2017-09-17] DSA-3976 freexl säkerhetsuppdatering
[2017-09-15] DSA-3975 emacs25 säkerhetsuppdatering
[2017-09-15] DSA-3974 tomcat8 säkerhetsuppdatering
[2017-09-14] DSA-3973 wordpress-shibboleth säkerhetsuppdatering
[2017-09-13] DSA-3972 bluez säkerhetsuppdatering
[2017-09-13] DSA-3971 tcpdump säkerhetsuppdatering
[2017-09-12] DSA-3970 emacs24 säkerhetsuppdatering
[2017-09-12] DSA-3969 xen säkerhetsuppdatering
[2017-09-11] DSA-3968 icedove säkerhetsuppdatering
[2017-09-08] DSA-3967 mbedtls säkerhetsuppdatering
[2017-09-05] DSA-3966 ruby2.3 säkerhetsuppdatering
[2017-09-05] DSA-3965 file säkerhetsuppdatering
[2017-09-04] DSA-3964 asterisk säkerhetsuppdatering
[2017-09-04] DSA-3963 mercurial säkerhetsuppdatering
[2017-09-03] DSA-3962 strongswan säkerhetsuppdatering
[2017-09-03] DSA-3961 libgd2 säkerhetsuppdatering
[2017-09-01] DSA-3960 gnupg säkerhetsuppdatering
[2017-08-29] DSA-3959 libgcrypt20 säkerhetsuppdatering
[2017-08-29] DSA-3958 fontforge säkerhetsuppdatering
[2017-08-28] DSA-3957 ffmpeg säkerhetsuppdatering
[2017-08-27] DSA-3956 connman säkerhetsuppdatering
[2017-08-26] DSA-3955 mariadb-10.1 säkerhetsuppdatering
[2017-08-25] DSA-3954 openjdk-7 säkerhetsuppdatering
[2017-08-23] DSA-3953 aodh säkerhetsuppdatering
[2017-08-23] DSA-3952 libxml2 säkerhetsuppdatering
[2017-08-22] DSA-3951 smb4k säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.