Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2018-04-20] DSA-4178 libreoffice säkerhetsuppdatering
[2018-04-20] DSA-4177 libsdl2-image säkerhetsuppdatering
[2018-04-20] DSA-4176 mysql-5.5 säkerhetsuppdatering
[2018-04-18] DSA-4175 freeplane säkerhetsuppdatering
[2018-04-17] DSA-4174 corosync säkerhetsuppdatering
[2018-04-16] DSA-4173 r-cran-readxl säkerhetsuppdatering
[2018-04-14] DSA-4172 perl säkerhetsuppdatering
[2018-04-13] DSA-4171 ruby-loofah säkerhetsuppdatering
[2018-04-11] DSA-4169 pcs säkerhetsuppdatering
[2018-04-09] DSA-4170 pjproject säkerhetsuppdatering
[2018-04-08] DSA-4168 squirrelmail säkerhetsuppdatering
[2018-04-05] DSA-4167 sharutils säkerhetsuppdatering
[2018-04-04] DSA-4166 openjdk-7 säkerhetsuppdatering
[2018-04-03] DSA-4165 ldap-account-manager säkerhetsuppdatering
[2018-04-03] DSA-4164 apache2 säkerhetsuppdatering
[2018-04-02] DSA-4163 beep säkerhetsuppdatering
[2018-04-01] DSA-4162 irssi säkerhetsuppdatering
[2018-04-01] DSA-4161 python-django säkerhetsuppdatering
[2018-04-01] DSA-4160 libevt säkerhetsuppdatering
[2018-04-01] DSA-4159 remctl säkerhetsuppdatering
[2018-03-29] DSA-4158 openssl1.0 säkerhetsuppdatering
[2018-03-29] DSA-4157 openssl säkerhetsuppdatering
[2018-03-29] DSA-4156 drupal7 säkerhetsuppdatering
[2018-03-28] DSA-4155 thunderbird säkerhetsuppdatering
[2018-03-28] DSA-4154 net-snmp säkerhetsuppdatering
[2018-03-27] DSA-4153 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2018-03-27] DSA-4152 mupdf säkerhetsuppdatering
[2018-03-26] DSA-4151 librelp säkerhetsuppdatering
[2018-03-23] DSA-4150 icu säkerhetsuppdatering
[2018-03-22] DSA-4149 plexus-utils2 säkerhetsuppdatering
[2018-03-22] DSA-4148 kamailio säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.