Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2019-02-19] DSA-4396 ansible säkerhetsuppdatering
[2019-02-18] DSA-4395 chromium säkerhetsuppdatering
[2019-02-18] DSA-4394 rdesktop säkerhetsuppdatering
[2019-02-18] DSA-4393 systemd säkerhetsuppdatering
[2019-02-16] DSA-4392 thunderbird säkerhetsuppdatering
[2019-02-14] DSA-4391 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2019-02-12] DSA-4390 flatpak säkerhetsuppdatering
[2019-02-11] DSA-4389 libu2f-host säkerhetsuppdatering
[2019-02-10] DSA-4388 mosquitto säkerhetsuppdatering
[2019-02-09] DSA-4387 openssh säkerhetsuppdatering
[2019-02-06] DSA-4386 curl säkerhetsuppdatering
[2019-02-05] DSA-4385 dovecot säkerhetsuppdatering
[2019-02-04] DSA-4384 libgd2 säkerhetsuppdatering
[2019-02-03] DSA-4383 libvncserver säkerhetsuppdatering
[2019-02-02] DSA-4382 rssh säkerhetsuppdatering
[2019-02-02] DSA-4381 libreoffice säkerhetsuppdatering
[2019-02-01] DSA-4380 golang-1.8 säkerhetsuppdatering
[2019-02-01] DSA-4379 golang-1.7 säkerhetsuppdatering
[2019-01-30] DSA-4378 php-pear säkerhetsuppdatering
[2019-01-30] DSA-4377 rssh säkerhetsuppdatering
[2019-01-30] DSA-4376 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2019-01-29] DSA-4375 spice säkerhetsuppdatering
[2019-01-28] DSA-4374 qtbase-opensource-src säkerhetsuppdatering
[2019-01-28] DSA-4373 coturn säkerhetsuppdatering
[2019-01-26] DSA-4372 ghostscript säkerhetsuppdatering
[2019-01-22] DSA-4371 apt säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.