Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2015-03-03] DSA-3179 icedove - säkerhetsuppdatering
[2015-03-02] DSA-3178 unace - säkerhetsuppdatering
[2015-02-26] DSA-3176 request-tracker4 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-25] DSA-3175 kfreebsd-9 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-25] DSA-3174 iceweasel - säkerhetsuppdatering
[2015-02-25] DSA-3173 libgtk2-perl - säkerhetsuppdatering
[2015-02-25] DSA-3172 cups - säkerhetsuppdatering
[2015-02-23] DSA-3171 samba - säkerhetsuppdatering
[2015-02-23] DSA-3170 linux - säkerhetsuppdatering
[2015-02-23] DSA-3169 eglibc - säkerhetsuppdatering
[2015-02-22] DSA-3168 ruby-redcloth - säkerhetsuppdatering
[2015-02-22] DSA-3167 sudo - säkerhetsuppdatering
[2015-02-22] DSA-3166 e2fsprogs - säkerhetsuppdatering
[2015-02-21] DSA-3165 xdg-utils - säkerhetsuppdatering
[2015-02-21] DSA-3164 typo3-src - säkerhetsuppdatering
[2015-02-19] DSA-3163 libreoffice - säkerhetsuppdatering
[2015-02-18] DSA-3162 bind9 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-11] DSA-3161 dbus - säkerhetsuppdatering
[2015-02-11] DSA-3160 xorg-server - säkerhetsuppdatering
[2015-02-10] DSA-3159 ruby1.8 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-09] DSA-3158 unrtf - säkerhetsuppdatering
[2015-02-09] DSA-3157 ruby1.9.1 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-06] DSA-3155 postgresql-9.1 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-05] DSA-3154 ntp - säkerhetsuppdatering
[2015-02-03] DSA-3153 krb5 - säkerhetsuppdatering
[2015-02-03] DSA-3152 unzip - säkerhetsuppdatering
[2015-02-03] DSA-3151 python-django - säkerhetsuppdatering
[2015-02-02] DSA-3150 vlc - säkerhetsuppdatering
[2015-02-02] DSA-3149 condor - säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.