Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2017-11-17] DSA-4040 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-11-16] DSA-4039 opensaml2 säkerhetsuppdatering
[2017-11-16] DSA-4038 shibboleth-sp2 säkerhetsuppdatering
[2017-11-16] DSA-4037 jackson-databind säkerhetsuppdatering
[2017-11-15] DSA-4036 mediawiki säkerhetsuppdatering
[2017-11-15] DSA-4035 firefox-esr säkerhetsuppdatering
[2017-11-15] DSA-4034 varnish säkerhetsuppdatering
[2017-11-13] DSA-4033 konversation säkerhetsuppdatering
[2017-11-12] DSA-4032 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-11-11] DSA-4031 ruby2.3 säkerhetsuppdatering
[2017-11-09] DSA-4030 roundcube säkerhetsuppdatering
[2017-11-09] DSA-4029 postgresql-common säkerhetsuppdatering
[2017-11-09] DSA-4028 postgresql-9.6 säkerhetsuppdatering
[2017-11-09] DSA-4027 postgresql-9.4 säkerhetsuppdatering
[2017-11-09] DSA-4026 bchunk säkerhetsuppdatering
[2017-11-08] DSA-4025 libpam4j säkerhetsuppdatering
[2017-11-08] DSA-4024 chromium-browser säkerhetsuppdatering
[2017-11-07] DSA-4023 slurm-llnl säkerhetsuppdatering
[2017-11-07] DSA-4022 libreoffice säkerhetsuppdatering
[2017-11-07] DSA-4021 otrs2 säkerhetsuppdatering
[2017-11-05] DSA-4020 chromium-browser säkerhetsuppdatering
[2017-11-05] DSA-4019 imagemagick säkerhetsuppdatering
[2017-11-04] DSA-4018 openssl säkerhetsuppdatering
[2017-11-03] DSA-4017 openssl1.0 säkerhetsuppdatering
[2017-11-03] DSA-4016 irssi säkerhetsuppdatering
[2017-11-02] DSA-4015 openjdk-8 säkerhetsuppdatering
[2017-11-01] DSA-4014 thunderbird säkerhetsuppdatering
[2017-10-31] DSA-4013 openjpeg2 säkerhetsuppdatering
[2017-10-31] DSA-4012 libav säkerhetsuppdatering
[2017-10-30] DSA-4011 quagga säkerhetsuppdatering
[2017-10-30] DSA-4010 git-annex säkerhetsuppdatering
[2017-10-29] DSA-4009 shadowsocks-libev säkerhetsuppdatering
[2017-10-28] DSA-4008 wget säkerhetsuppdatering
[2017-10-27] DSA-4007 curl säkerhetsuppdatering
[2017-10-24] DSA-4006 mupdf säkerhetsuppdatering
[2017-10-20] DSA-4005 openjfx säkerhetsuppdatering
[2017-10-20] DSA-4004 jackson-databind säkerhetsuppdatering
[2017-10-19] DSA-4003 libvirt säkerhetsuppdatering
[2017-10-19] DSA-4002 mysql-5.5 säkerhetsuppdatering
[2017-10-19] DSA-4001 yadifa säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.