Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2015-05-22] DSA-3270 postgresql-9.4 - security update
[2015-05-22] DSA-3269 postgresql-9.1 - security update
[2015-05-22] DSA-3268 ntfs-3g - säkerhetsuppdatering
[2015-05-22] DSA-3267 chromium-browser - säkerhetsuppdatering
[2015-05-21] DSA-3266 fuse - säkerhetsuppdatering
[2015-05-20] DSA-3265 zendframework - säkerhetsuppdatering
[2015-05-19] DSA-3264 icedove - säkerhetsuppdatering
[2015-05-19] DSA-3263 proftpd-dfsg - säkerhetsuppdatering
[2015-05-18] DSA-3262 xen - säkerhetsuppdatering
[2015-05-15] DSA-3261 libmodule-signature-perl - säkerhetsuppdatering
[2015-05-13] DSA-3260 iceweasel - säkerhetsuppdatering
[2015-05-13] DSA-3259 qemu - säkerhetsuppdatering
[2015-05-12] DSA-3258 quassel - säkerhetsuppdatering
[2015-05-11] DSA-3257 mercurial - säkerhetsuppdatering
[2015-05-10] DSA-3256 libtasn1-6 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-10] DSA-3255 zeromq3 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-09] DSA-3254 suricata - säkerhetsuppdatering
[2015-05-07] DSA-3253 pound - säkerhetsuppdatering
[2015-05-06] DSA-3252 sqlite3 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-05] DSA-3251 dnsmasq - säkerhetsuppdatering
[2015-05-04] DSA-3250 wordpress - säkerhetsuppdatering
[2015-05-03] DSA-3249 jqueryui - säkerhetsuppdatering
[2015-05-02] DSA-3248 libphp-snoopy - säkerhetsuppdatering
[2015-05-02] DSA-3247 ruby2.1 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-02] DSA-3246 ruby1.9.1 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-02] DSA-3245 ruby1.8 - säkerhetsuppdatering
[2015-05-02] DSA-3244 owncloud - säkerhetsuppdatering
[2015-05-01] DSA-3243 libxml-libxml-perl - säkerhetsuppdatering
[2015-04-30] DSA-3242 chromium-browser - säkerhetsuppdatering
[2015-04-29] DSA-3241 elasticsearch - säkerhetsuppdatering
[2015-04-29] DSA-3240 curl - säkerhetsuppdatering
[2015-04-29] DSA-3239 icecast2 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-26] DSA-3238 chromium-browser - säkerhetsuppdatering
[2015-04-26] DSA-3237 linux - säkerhetsuppdatering
[2015-04-25] DSA-3236 libreoffice - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3235 openjdk-7 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3234 openjdk-6 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3233 wpa - säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.