Säkerhetsinformation

Debian ser väldigt allvarligt på säkerhet. Vi hanterar alla säkerhetsproblem vi görs uppmärksamma på och ser till att de korrigeras inom en rimlig tidsram. Många problem samordnas med andra distributörer av fri programvara och publiceras samma dag som sårbarheten görs allmänt känd, och vi har även en säkerhetsgranskningsgrupp som går genom arkivet och söker efter nya eller ej rättade säkerhetsfel.

Erfarenhet har visat att security through obscurity; (säkerhet genom otydlighet) inte fungerar – genom att lägga korten på bordet uppnås mycket snabbare och bättre lösningar på säkerhetsproblem, och därför publicerar vi på denna sida information om kända säkerhetshål som skulle kunna påverka Debian.

Debian deltar även i projekt för standardisering av säkerhetsinformation: Debians säkerhetsbulletiner är CVE-kompatibla (se korsreferenser) och Debian finns representerat i styrelsen för projektet Open Vulnerability Assessment Language.

Hålla ditt Debiansystem säkert

För att få de senaste säkerhetsbulletinerna från Debian, prenumerera på sändlistan debian-security-announce.

Du kan använda apt för att enkelt hämta de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta kräver att du har en rad i stil med

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free

i din /etc/apt/sources.list-fil. Exekvera sedan apt-get update && apt-get upgrade för att hämta hem och installera de väntande uppdateringarna. Säkerhetsarkivet är signerat med Debians normala arkivsigneringsnyckel.

För ytterligare information om säkerhetsfrågor i Debian, se säkerhetsgruppens frågor och svardokument och manualen som heter Göra Debian säkrare.

De senaste säkerhetsbulletinerna

Dessa webbsidor innehåller ett förkortat arkiv över de säkerhetsbulletiner som postas på sändlistan debian-security-announce.

[2015-04-26] DSA-3238 chromium-browser - security update
[2015-04-26] DSA-3237 linux - security update
[2015-04-25] DSA-3236 libreoffice - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3235 openjdk-7 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3234 openjdk-6 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-24] DSA-3233 wpa - säkerhetsuppdatering
[2015-04-22] DSA-3232 curl - säkerhetsuppdatering
[2015-04-21] DSA-3231 subversion - säkerhetsuppdatering
[2015-04-20] DSA-3230 django-markupfield - säkerhetsuppdatering
[2015-04-19] DSA-3229 mysql-5.5 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-16] DSA-3228 ppp - säkerhetsuppdatering
[2015-04-15] DSA-3227 movabletype-opensource - säkerhetsuppdatering
[2015-04-15] DSA-3226 inspircd - säkerhetsuppdatering
[2015-04-15] DSA-3225 gst-plugins-bad0.10 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-12] DSA-3224 libx11 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-12] DSA-3223 ntp - säkerhetsuppdatering
[2015-04-12] DSA-3222 chrony - säkerhetsuppdatering
[2015-04-12] DSA-3221 das-watchdog - säkerhetsuppdatering
[2015-04-11] DSA-3220 libtasn1-3 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-11] DSA-3219 libdbd-firebird-perl - säkerhetsuppdatering
[2015-04-10] DSA-3218 wesnoth-1.10 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-09] DSA-3217 dpkg - säkerhetsuppdatering
[2015-04-06] DSA-3216 tor - säkerhetsuppdatering
[2015-04-06] DSA-3215 libgd2 - säkerhetsuppdatering
[2015-04-06] DSA-3214 mailman - säkerhetsuppdatering
[2015-04-06] DSA-3213 arj - säkerhetsuppdatering
[2015-04-02] DSA-3212 icedove - säkerhetsuppdatering
[2015-04-01] DSA-3211 iceweasel - säkerhetsuppdatering
[2015-03-31] DSA-3210 wireshark - säkerhetsuppdatering
[2015-03-30] DSA-3209 openldap - säkerhetsuppdatering
[2015-03-29] DSA-3208 freexl - säkerhetsuppdatering
[2015-03-28] DSA-3207 shibboleth-sp2 - säkerhetsuppdatering
[2015-03-28] DSA-3206 dulwich - säkerhetsuppdatering

De senaste säkerhetsbulletinerna från Debian är även tillgängliga i RDF-format. Vi har även en ytterligare fil som innehåller första stycket från den aktuella bulletinen så att det går att se vad det handlar om.

Äldre säkerhetsbulletiner är också tillgängliga: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 och odaterade säkerhetsbulletiner bevarade för eftervärlden.

Debians distributioner är inte sårbara för alla säkerhetsproblem. Debians säkerhetsspårare samlar information om status för sårbarheter i Debianpaket, och du kan söka i den på CVE-namn eller per paket.

Kontaktinformation

Vi ber dig läsa säkerhetsgruppens frågor och svardokument innan du kontaktar oss, din fråga kan mycket väl redan vara besvarad där!

Även kontaktinformationen finns i frågor och svardokumentet.