Поддръжка

Помощ в реално време чрез IRC

IRC (Internet Relay Chat, говорене, предавано през Интернет) е начин да се разговаря с хора от цял свят в реално време. В основата е система за разговори в реално време чрез текст. Разговорите се провеждат в стаи, наречени канали или чрез директни съобщения между потребителите.

Каналите в IRC, посветени на Дебиан могат да бъдат намерени в мрежата OFTC. Пълният списък с канали за Дебиан е във уикито. Може да използвате и търсачка за още канали, свързани с Дебиан.

Клиенти за IRC

За връзка с мрежата IRC може да използвате WebChat на OFTC или да инсталирате специализирана програма на компютър. Има много различни програми, някои използват графичен интерфейс, други са текстови. Някои от популярните са пакетирани за Дебиан, например:

Уикито на Дебиан съдържа по-пълен списък с програми за връзка с IRC, пакетирани за Дебиан.

Свързване с мрежата

След инсталиране трябва да настроите програмата да се свързва с подходящия сървър. В повечето от тях това става чрез въвеждане на:

/server irc.debian.org

Името irc.debian.org е псевдоним на irc.oftc.net. В някои програми (нато например irssi) вместо горната команда трява да се въведе друга:

/connect irc.debian.org

Влизане в канал

След успешно свързване трябва да влезете в канала #debian като въведете:

/join #debian

Забележка: програмите с графичен интерфейс като HexChat или Konversation често имат бутон или меню за свързване със сървъри и влизане в канали.

Пощенски списъци

Повече от хиляда сътрудници пръснати по целия свят работят по Дебиан в свободното си време. Електронната поща е предпочитаният начин за комуникация. Повечето от дискусиите между членовете на проекта и потребителите се провеждат в множество пощенски списъци:

Архивите на пощенските списъци са дистъпни на разглеждане и търсене без да е необходимо първо да се абонирате.

Разбира се, съществуват и много други пощенски списъци, посветени на различни аспекти от екосистемата около Линукс, които не са специфични за Дебиан. Потърсете в Интернет за подходящия за вас списък.

Новинарски групи

Много от пощенските ни списъци могат да бъдат разглеждани като новинарски групи в йерархията linux.debian.*.

Форуми за потребители на Дебиан

Форумите за потребители на Дебиан са място, където хиляди потребители обсъждат теми, засягащи Дебиан, задават въпрос и си помагат. Форумите са дистъпни за разг,еждане без регистрация, но ако искате да публикувате въпроси или отговори ще трябва да се регистрирате.

Връзка с отговорниците на пакети

Комуникацията с отговорниците на пакети е възможна по два начина:

Система за проследяване на проблеми

Дебиан има sobstvena система за проследяване на проблеми, където се съхраняват докладвани от потребители и разработчици. На всеки доклад се дава номер и той се пази докато проблемът не се отбележи като решен. Има два начина за докладване на проблем:

Известни проблеми

Известните непълноти и сериозни проблеми в стабилното издание на дистрибуцията (ако има такива) са описани на страницата на изданието.

Обърнете специално внимание на бележките към изданието и допълненията.