Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Поддръжка

Документация

Преди да търсите помощ от някой друг е добра идея сами да опитате да намерите решение на проблема. Обикновено това ще ви доведе до търсената информация, а дори и да не стане така, натрупаният опит ще ви бъде от полза в бъдеще.

Значително количество документация за Дебиан е описана на страницата за документация.

Известни проблеми

Известните непълноти и сериозни проблеми в стабилното издание на дистрибуцията са описани на страниците на изданията.

Обърнете специално внимание на бележките към изданието и допълненията.

Уики

Решения на често срещани проблеми, ръководства, съвети и друга полезна информация могат да бъдат намерени в Уикито на Дебиан. Подобно на други уикита и това се променя постоянно и вашите корекции и допълнения са добре дошли.

Пощенски списъци

Дебиан се разработва от много хора, пръснати по целия свят. Електронната поща е предпочитаният начин за комуникация. Повечето от дискусиите между членовете на проекта и потребителите се провеждат в множество пощенски списъци.

Информация за общодостъпните пощенски списъци има на страницата, посветена на пощенските списъци.

За поддръжка на английски се обърнете към списъка debian-user.

За поддръжка на други езици разледайте наличните потребителски пощенски списъци.

Разбира се, съществуват и много други пощенски списъци, посветени на различни аспекти от еко-системата около Линукс, които не са специфични за Дебиан. Потърсете в Интернет за подходящия за вас списък.

Новинарски групи

Много от пощенските ни списъци могат да бъдат разглеждани като новинарски групи в йерархията linux.debian.*. Това може да стане и през уеб-интерфейси като Google Groups.

Има и няколко новинарски групи за GNU/Linux. Въпреки че не са специално за Дебиан, те биха могли да предложат много информация на потребителите на Дебиан.

comp.os.linux.hardware
Дискусии около хардуера
comp.os.linux.m68k
Използване на Линукс с процесори Motorola 680x0.
comp.os.linux.setup
Инсталиране и настройка на системи, базирани на Линукс
comp.os.linux.networking
Мрежова тематика.
comp.os.linux.x
Използване на X Window System на компютри с Линукс
comp.os.linux.misc
Разнообразни дискусии. Неща, които не попадат в другите категории.

Обърнете се към указателя за по-пълен списък на достъпните новинарски групи.

Уеб сайтове

Форуми

Форумите за потребители на Дебиан са място, където можете да публикувате въпросите си за Дебиан и да получите отговор от други потребители (на английски).

Други уеб сайтове

Debian-Administration.org предлага съвети и други ресурси за администратори на системи с Дебиан.

Полезни връзки с информация за Юникс:

Връзка с отговорниците на пакети

Комуникацията с отговорниците на пакети е възможна по два начина. Ако искате да се свържете с отговорника заради грешка, просто я докладвайте (повече информация има в раздела Система за следене на грешките по-долу). Отговорникът ще получи копие на доклада.

Ако пък просто искате да се свържете с отговорника можете да използвате специалните пощенски адреси, налични за всеки пакет. Електронна поща, изпратена до <име на пакет>@packages.debian.org ще бъде препратена до съответния отговорник на пакета.

Система за следене на грешки

Дистрибуцията Дебиан има система за следене на грешките, която съхранява докладваните от потребителите и разработчиците проблеми. На всеки доклад се дава номер и той се пази докато проблемът не се отбележи като решен.

За да съобщите за проблем, вижте някоя от долните страници или използвайте пакета reportbug за автоматизирано докладване на грешка.

Информация за процедурата за докладване за проблем, разглеждане на активните доклади и обща информация за системата има на страниците за системата за следене на грешки.

Консултанти

Проектът Дебиан е обединен около създаването на свободен софтуер и предлага безплатна помощ чрез пощенските списъци. Някои хора обаче имат по-специални нужди или предпочитат да наемат някого за да поддържа или добави функционалност към базираната им на Дебиан система. Вижте страницата с консултанти за списък с частни лица и фирми, предлагащи такива услуги.

Помощ в реално време чрез IRC

IRC (Internet Relay Chat, говорене, предавано през Интернет) е начин да се разговаря с хора от цял свят в реално време. Канали в IRC, посветени на Дебиан могат да бъдат намерени в OFTC.

Ще имате нужда от програма за връзка с IRC. Някои от най-популярните са HexChat, ircII, irssi, epic5 и KVIrc, всичките достъпни като пакети за Дебиан. OFTC предлага и WebChat — уеб интерфейс за връзка с IRC чрез браузър без да има нужда от инсталиране на допълнителни програми.

След инсталиране трябва да настроите програмата да се свързва с подходящия сървър. В повечето от тях това става чрез въвеждане на:

/server irc.debian.org

След успешно свързване трябва да влезете в канала #debian като въведете

/join #debian

Забележка: програми като HexChat често имат различен, графичен интерфейс за връзка със сървъри и влизане в канали.

В този момент ще попаднете сред приятелската група, населяваща #debian. Въпросите за Дебиан са добре дошли. Отговори на често задавани въпроси за канала можете да намерите на https://wiki.debian.org/DebianIRC.

Разговори за Дебиан са добре дошли и в множество други IRC мрежи. Една от известните е мрежата freenode, достъпна през chat.freenode.net.

Други средства за поддръжка

Проверете списъка с връзки.