Debian na CD

Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Často kladené otázky (FAQ)

Čo vlastne je „obraz CD“?

Obraz CD je presná reprezentácia dát na CD v podobe obyčajného počítačového súboru, ktorý mimo iného, môže byť prenášaný prostredníctvom Internetu. Napaľovacie programy používajú obrazy CD na vytváranie reálnych CD.

U správne napáleného CD sa nesmie objaviť súbor .iso na CD keď naňho pristupujete! Namiesto neho by ste mali vidieť mnoho iných súborov a adresárov - v prípade CD Debianu to mimo iných zahŕňa adresár „dists“ a súbor „README.html“.

Formát .iso sa dá hrubo prirovnať k súboru .zip: obsahuje iné súbory a adresáre, a len tie sa objavia na napálenom CD. Niektorá archivačné programy vám umožnia „rozbaliť“ súbory .iso. Nepoužívajte však túto možnosť na vytváranie CD z rozbalených súborov! Výsledné CD nebude schopné naštartovať počítač, preto že formát .iso obsahuje špeciálne informácie pre štartovanie z CD, ktoré sa pri rozbalení súborov stratí. Pozrite sa nižšie ako správne napaľovať obrazy CD pod systémom Linux, Windows a MacOS.

Moja otázka nie je v tomto FAQ zodpovedaná!

Ak nemôžete nájsť odpoveď na vašu otázku tu, môžete požiadať o pomoc v niektorej emailovej konferencii Debianu. V každom prípade, mali by ste prehľadať archívy konferencií pred posielaním emailu priamo do konferencie. Do konferencií sa môžete zapojiť (subscribe) a taktiež vyradiť (unsubscribe). Na posielanie emailov však nemusíte byť členom konferencie - a ak ním nie ste, požiadajte aby odpovede prišli ako kópia (CC) aj vám.

Emailové konferencie relevantné k problémom pri inštaláciách z CD:

Prečo by som mal používať program „jigdo“? Preferujem sťahovanie cez obyčajné HTTP alebo FTP!

Dnes existuje takmer 300 zrkadiel Debianu (ktoré obsahujú kompletnú distribúciu Debianu v súboroch .deb), ale neúmerne menej počítačov s obrazmi Debian CD. Výsledkom je, že počítače s obrazmi CD sú neustále preťažené.

Naviac, nikto nie je ochotný zakladať ďalšie CD servre práve pre obrovské mrhanie kapacitou pripojenia servera (keďže niektorí ľudia reštartujú neúspešné sťahovanie, namiesto pokračovania od bodu, kde bolo spojenie ukončené) a tiež preto, že normálne zrkadlo je atraktívnejšie (umožňuje kontinuálne upgrady Debianu, alebo používanie distribúcií „testing“/„unstable“ namiesto distribúcie „stable“).

Jigdo sa pokúša vyťažiť z tejto situácie, a to stiahnutím dát potrebných pre obraz CD z jedného z 300 zrkadiel, ktoré obsahujú len jednotlivé súbory .deb, nie obrazy CD, takže je potrebná len drobná úprava na vytvorenie jedného veľkého obrazu CD z množstva malých súborov .deb.

Neobávajte sa skúsiť jigdo! Zložitý proces generovania obrazu CD je pred vami kompletne ukrytý - namiesto toho, využijete faktu že jedno z 300 zrkadiel Debianu je k vám bližšie a rýchlejšie ako ktorýkoľvek zo serverov s obrazmi CD.

Ktoré z množstva obrazov mám stiahnuť? Potrebujem všetky?

Nie. Za prvé, potrebujete stiahnuť len obrazy CD alebo DVD - oba typy obrazov obsahujú tie isté balíky.

Taktiež potrebujete len obrazy CD/DVD pre architektúru vášho počítača. Architektúra je typ hardware ktorý váš počítač používa. Zďaleka najpopulárnejšia je architektúra Intel/AMD, takže mnoho ľudí potrebuje obrazy pre architektúru „i386“. Ak má vaše PC 64-bitový procesor AMD alebo Intel, najpravdepodobnejšie potrebujete obrazy „amd64“ (i keď „i386“ by fungovali tiež), obrazy „ia64nebudú fungovať.

Naviac v mnohých prípadoch nie je potrebné stiahnuť všetky obrazy pre vašu architektúru. Balíčky sú zoradené podľa popularity: prvé CD/DVD obsahuje inštalačný systém a najpoužívanejšie balíky. Druhé obsahuje menej používané, tretie ešte menej používané atď. Pravdepodobne vám postačí obraz prvého DVD (alebo prvých dvoch CD) pokiaľ nemáte nejaké špecifické potreby. (A v prípade že neskôr potrebujete balík, ktorý nie je na CD/DVD ktoré ste stiahli, vždy ho môžete nainštalovať priamo z Internetu.)

Prečítajte si prosím nasledujúce odstavce, ktoré vám pomôžu zistiť či chcete/potrebujete sťahovať sieťové inštalačné CD, CD s opravami, alebo zdrojové CD.

Čo je „netinst“ alebo „network install“ CD?

Citát zo stránky sieťová inštalácia: CD „network install“ alebo „netinst“ je jedno CD, ktoré vám umožní inštalovať celý operačný systém. Toto CD obsahuje len minimálny systém na naštartovanie inštalácie a stiahnutie ostatných potrebných balíkov z Internetu.

Ak chcete inštalovať Debian len na jeden počítač ktorý má lacné pripojenie na Internet, sieťová inštalácia bude asi najrýchlejšia a najjednoduchšia voľba: stiahnete len balíky, ktoré si zvolíte pri inštalácii počítača, čo šetrí čas i  kapacitu pripojenia.

Čo je „update“ CD/DVD?

„Update“ CD/DVD sú CD/DVD, ktoré obsahujú všetky balíky, ktoré sa zmenili medzi vydaním nultej revízie (teda 5.0.0, 6.0.0, atď.) a neskorším vydaním revízie stabilnej distribúcie. Ak už napríklad máte všetky CD-DVD pre vydanie debian-6.0.0, stačí použiť CD-DVD debian-update-6.0.1 CD/DVD na obnovu vydania debian-6.0.0 na vydanie debian-6.0.1.

Tento typ CD/DVD je určený pre dodávateľov disponujúcich veľkým množstvom lisovaných CD/DVD nultej revízie (čo je lacnejšie ak jednotlivé CD/DVD napaľovať). Keď si objednáte CD/DVD od takého dodávateľa, je možné že dostanete CD/DVD pre mierne staršiu revíziu a naviac update CD/DVD na najnovšiu revíziu. Toto je úplne akceptovaný spôsob distribúcie Debianu na CD/DVD.

Samozrejme, že tento typ CD/DVD môže byť užitočný aj pre vás, ako konečného používateľa; namiesto vytvárania všetkých CD/DVD pre každú novú revíziu niektorého vydania, postačí stiahnuť a napáliť jeden, alebo dva disky CD/DVD pre vašu architektúru.

Pamätajte si, že update CD/DVD nedokážu štartovať počítač, obsahujú len balíčky potrebné na obnovenie existujúcej inštalácie. Ak nemáte existujúcu inštaláciu, musíte použiť normálne inštalačné CD/DVD. Po naštartovaní nového systému môžu byť obnovovacie CD/DVD pridané príkazom apt-cdrom add.

Čo ak teraz, z akéhokoľvek dôvodu, chcete stiahnuť update CD/DVD aj keď už máte všetky CD/DVD predchádzajúcej revízie? V tom prípade by ste mali uvažovať nad použitím možnosti jigdo „update“: jigdo dokáže prečítať obsah starých CD/DVD a na nové CD/DVD stiahnuť len tie súbory ktoré sa zmenili, a opäť vytvoriť všetky CD/DVD. A na to všetko postačí stiahnuť približne toľko dát ako na update CD/DVD.

Čo sú „zdrojové“ (source) CD?

Existujú dva typy obrazov CD, „binárne“ CD ktoré obsahujú pred-kompilované, spustiteľné programy, a „zdrojové“ CD, ktoré obsahujú zdrojové kódy týchto programov. Drvivá väčšina používateľov nepotrebuje zdrojové CD; mali by ste si ich stiahnuť len ak na to máte skutočne dobrý dôvod.

Kde je obraz CD s neslobodným software (non-free)?

Debian je dosť prísny z pohľadu sofwarových licencií: distribuujeme iba software, ktorý je Slobodný v zmysle Debian Free Software Guidelines. Všetok ostatný, „neslobodný“ software (napríklad software pre ktorý nie je zdrojový kód dostupný) nie je oficiálne podporovaný.

Oficiálne CD môžu byť voľne používané, kopírované a predávané kýmkoľvek a kdekoľvek na svete. Balíčky v časti „non-free“ majú obmedzenia ktoré sú s našimi pravidlami v rozpore, takže tieto balíky nemôžu byť umiestnené na našich oficiálnych CD.

Občas niekto vytvorí neoficiálne „neslobodné“ CD. Ak nemôžete nájsť žiadne linky na našej stránke, skúste sa opýtať v konferencii debian-cd.

Sú k dispozícii DVD obrazy Debianu?

Áno - Debian poskytuje DVD obrazy pre aktuálne stabilné vydanie. Naviac, pokiaľ je nám známe, Debian je jediná distribúcia Linuxu ktorá ponúka kompletné DVD obrazy na stiahnutie! Kôli ich veľkosti je možné obrazy sťahovať pomocou jigdo.

Aký je rozdiel medzi oficiálnymi a neoficiálnymi obrazmi?

Oficiálne obrazy sú vytvárané členom Debian CD tímu a podstúpili testy na uistenie sa že sú správne. Po tom, ako sú uvoľnené, sa tieto obrazy nikdy nezmenia - ak by sa ukázalo že nepracujú správne, vydáme obrazy s novým číslom verzie.

Neoficiálne obrazy môžu byť vytvárané kýmkoľvek - členmi Debian CD tímu, inými vývojármi Debianu, alebo hoci aj pokročilými používateľmi Debianu. Tieto sú bežne aktuálnejšie, ale nepodliehajú tak náročným testom. Niektoré obrazy obsahujú nové možnosti (ako napr. podpora inštalácie na novom hardware), alebo obsahujú ďalšie softwarové balíky, ktoré nie sú súčasťou Debianu.

Existuje „live CD“ Debianu?

Áno. Takzvané „živé“ („live“) CD alebo presnejšie „živý systém“ je kompletný systém pred-inštalovaný na CD, DVD, kľúči USB alebo na inom médiu. Nemusíte nič inštalovať na harddisk, namiesto toho naštartujete z CD alebo iného média a môžete začať na počítači pracovať ihneď. Všetky programy sú spúšťané priamo z CD alebo iného média.

Debian Live Project vytvára najrôznejšie živé obrazy pre rozličné typy systémov a médií.

CD/DVD neštartuje! / Z ktorého CD by som mal počítač štartovať?

Štartovacie je len prvé médium zo sady CD/DVD.

Ak vaše CD neštartuje, uistite sa že je správne napálené na médium CD-R(W) - pozrite si prosím vysvetlenie vyššie. Rovnako skontrolujte či je váš BIOS schopný štartovať z mechaniky CD/DVD.

Ak váš systém nedokáže štartovať z CD vôbec, je tiež možné štartovať z USB disku alebo zo siete.

Kde sú obrazy pre M68K, Hurd alebo iné architektúry?

Podľa stavu podpory pre danú architektúru, obrazy CD/DVD sú dostupné na rôznych miestach:

Sú obrazy pre „nestabilnú“ distribúciu k dispozícii?

„Nestabilné“ obrazy CD alebo DVD neexistujú. Keďže sa balíky v „nestabilnej“ distribúcii menia často, je vhodnejšie stiahnuť a inštalovať „nestabilnú“ verziu Debianu z FTP zrkadla.

Ak nepoznáte riziká používania nestabilnej verzie, ale aj tak ju chcete inštalovať, máte dve možnosti:

Ktorý obraz CD/DVD obsahuje balík XYZ?

Na vyhľadanie konkrétneho súboru v obrazoch použite vyhľadávací náastroj cdimage. Obsahuje informácie o všetkých CD/DVD Debianu vytvorenými od vydania Debian Woody, oficiálne (staršie archivované a aktuálne stabilné vydania), a tiež aktuálne denné a týždenné vydania testovacej distribúcie.

Môžem získať zoznam všetkých balíkov obsiahnutých v obraze?

Áno. Pozrite si cdimage.debian.org a hľadajte súbor .list.gz - obsahuje zoznam všetkých balíčkov a zdrojových súborov v danom obraze. Pre obrazy Debian Live ich nájdete v rovnakom adresári, kde sú súbory obrazov podobne pomenované, s príponou .packages. Stiahnite si ich a vyhľadajte v nich požadovaný názov balíka.

Software na oficiálnych CD je starý - prečo nevydáte novú verziu?

Oficiálne vydáme „stabilnú“ distribúciu keď máme istotu, že si toto meno zaslúži. To však znamená, že stabilné vydania vychádzajú približne raz za 1,5 roka...

Ak potrebujete novšiu verziu konkrétneho software z Debianu, môžete inštalovať „stabilnú“ verziu a obnoviť (napr. po internete) tie časti, ktorých novšiu verziu chcete z distribúcie „testing“ - je teda možné miešať software z rôznych vydaní.

Ďalšou možnosťou je skúsiť obrazy CD distribúcie „testing“, ktoré sú automaticky generované každý týždeň. V takom prípade sa uistite že váš počítač bude používať bezpečnostné opravy pre „testing“ , hlavne ak použijete „testing“ na serveri. Viac informácií o bezpečnostnej podpore pre „testing“ nájdete vo FAQ o bezpečnosti.

Ako zistím či sťahujem najnovšie obrazy CD?

Poznámka na konci stránky „Debian na CD“ vždy obsahuje čísla verzií najnovšieho vydania.

Pokiaľ sa jedná o zrkadlá, ktoré ponúkajú sťahovanie pomocou HTTP/FTP, väčšina používa „štandardnú„“ schému /<vydanie>/<architektura>/<nazovobrazu>.iso, napríklad /3.0_r1/i386/binary-i386-1.iso alebo /3.0_r1/source/source-1.iso.

Ako skontrolujem či sú stiahnuté obrazy CD správne?

Detailné informácie nájdete na stránke overenia autenticity.

Program md5sum pre Windows je dostupný v rámci balíka Cygwin (nainštalujte si balík „coreutils“) alebo možno nájdete samostatné binárne súbory skompilované pre MinGW.

Ak chcete na systémoch Unix/Linux jednoducho skontrolovať viacero obrazov CD alebo napálené CD, skript checkiso vám určite pomôže.

Prečo je stiahnutý obraz DVD menší ako 1 GB keď by mal byť väčší ako 4 GB?

Najpravdepodobnejšie, nástroj ktorý používate na sťahovanie obrazu nemá podporu pre veľké súbory, teda má problémy so sťahovaním súborov väčších ako 4 GByte. Bežným symptómom takéhoto problému je, že po stiahnutí súboru je veľkosť súboru zobrazená vašim nástrojom (a objem stiahnutých dát) menšia presne o 4 GB. Napríklad ak má obraz DVD veľkosť 4.4 GB, váš nástroj zobrazuje veľkosť 0.4 GB.

Niektoré verzie programu wget trpia týmto problémom - aktualizujte na novšiu verziu programu wget, ktorý nemá toto obmedzenie alebo na sťahovanie použite program curl: „curl -C - [URL]

Ako napálim CD-R pod Linuxom/Unixom?

Použite program cdrecord, z príkazového riadka (ako root) napríklad takto:
nice --18 cdrecord -eject -v speed=2 dev=0,6,0 -data -pad binary-i386-1.iso

Debian má v distribúcii etch vlastnú verziu programu cdrecord. Na systémoch Debian skúste namiesto programu cdrecord použiť wodim.

Pre Linux je niekoľko grafických programov: Brasero, K3B a X-CD-Roast, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Všetky používajú na napaľovanie program cdrecord.

Brasero
Zvoľte tlačidlo Burn Image. Potom kliknite na Click here to select a disc image, vyhľadajte a zvoľte stiahnutý súbor ISO, skontrolujte či nastavenia Properties sú správne a vyberte Create Image.
K3b
V menu zvoľte položku Tools - CD - Burn CD Image. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte cestu k obrazu v položke Image to Burn, skontrolujte ostatné nastavenia, a potom kliknite Start.
X-CD-Roast
Po štarte programu kliknite na Setup a zvoľte záložku HD settings. Skopírujte obraz Debian CD do jedného z adresárov zobrazených v tabuľke. (Ak je tabuľka prázdna, pridajte adresár ktorý chcete používať ako dočasné úložisko, a kliknite na Add.) Kliknite OK aby ste ukončili nastavovanie. Ďalej, zvoľte Create CD a potom Write Tracks. Vyperte záložku Layout tracks, zvoľte riadok zobrazujúci názov súboru s obrazom a kliknite na Add, potom kliknite na Accept track layout. Nakoniec, kliknite na Write tracks.

Ako napálim CD-R pod systémom Windows?

Toto by mohol byť menší problém, keďže mnohé programy pre Windows používajú im vlastné formáty obrazov CD. Na napálenie obrazov .iso budete musieť najpravdepodobnejšie použiť „špeciálne“ menu. Hľadajte možnosti ako „ISO9660 file“, „Raw ISO image“ alebo „2048 bytes/sector“. (Poznámka: iné bytes/sector hodnoty sú neprijateľné!) Niektoré programy tieto možnosti neponúkajú; použite teda iný napaľovací program (opýtajte sa kolegov). Tu je zopár informácií ako napáliť obraz CD s niektorými špecifickými produktami:

ImgBurn (Freeware)
Postup ako napaľovať obrazy na CD/DVD
CDBurnerXP Pro (Freeware)
Proces napaľovania obrazov .iso je popísaný v manuále k programu.
ISO Recorder (Freeware)
Tento program dokáže napaľovať obrazy .iso na Windows 2003, XP a Vista.
Adaptec/Roxio Easy-CD Creator
Z menu File, vyberte Create CD from image.... Potom vyberte „.iso“ ako typ súboru, a konkrétny obraz. Toto otvorí grafické prostredie na vytváranie CD, kde sa môžete uistiť, že všetky parametre ohľadom vášho CD-R sú správne. V časti Create options, zvoľte Create CD; a pod Write method, zvoľte Track at once a Close CD.
Nero od Ahead Software
Zakážte sprievodcu, a vyberte Burn Image z menu „File“ alebo „Recorder“. Zvoľte All Files v okne na výber súboru, ak je to potrebné. Zvoľte typ súboru .iso, kliknite OK v dialógovom okne „this is a foreign file“, v prípade že sa zobrazí. Medzi voľbami ktoré sa objavia, by prednastavená hodnota mala byť OK: „Data Mode 1“, „Block Size 2048“, „Raw Data, Scrambled, and Swappednesmie byť zvolené, a Image Header a Image Trailer majú byť 0. Kliknite OK. Pod Write CD alebo Burn, použite prednastavené hodnoty, napr. Write a Determine maximum speed, naviac zaškrtnite len voľbu Finalize CD.
WinOnCD Power Edition od CeQuadrat
V programe zvoľte Track Image (nie CD Image!). Formát súboru je „2048 - Mode 1 or Mode 2 Form 1 Data only“ a formát stopy „CD-Rom Mode 1“.
CD Extreme od Sony
Vyberte New Job... z menu File. Potom zvoľte Global-Image alebo Other Image. To otvorí prostredie na vytváranie CD, v ktorom cestu k obrazu .iso zadáte manuálne alebo pomocou browse... pri použití typu súborov „other“. Z menu Edit, vyberte Recoding Options, v nasledovnom dialógovom okne Disk Image Options, vyberte:
   Recording Type: Disk at Once (DAO) Closed
   Mode and Blocking: CD Mode1 (Blocking 2048)-DVD
Do not check off „Post-gap...“.
Microsoft Resource Kit Tools
Resource Kit Tools pre príkazový riadok sú poskytované firmou Microsoft bez poplatku, a pracujú v systémoch Windows 2003 a XP. Sú to dwa programy na napaľovanie obrazov CD a DVD, volajú sa Cdburn.exe a Dvdburn.exe. Použitie programov je popísané v priloženom súbore s nápovedou. Príkaz by mal vyzerať napríklad takto: cdburn drive: iso-file.iso /speed max
cdrecord
Tento program je dostupný aj pre systémy Windows 9x/NT. Pozrite priložený súbor README.

Ak môžete poskytnúť novšie informácie alebo detaily pre iné programy, dajte nám, prosím, vedieť.

Ako môžem napáliť CD-R pod Mac OS?

Program Toast pre Mac OS pracuje so súbormi .iso. Celkom istý si môžete byť priradením vytváracieho kódu CDr3 (alebo CDr4) a ku typu iImg použitím napr. FileTypera. Dvojklikom na s súbor sa potom otvorí priamo v Toaste, bez nutnosti drag-and-drop alebo prechádzke po menu File-Open.

Ďalšia možnosť je Disk Copy (súčasť Mac OS X 10.1 a vyšších): Po otvorení aplikácie Disk Copy (v menu /Applications/Utilities), zvoľte Burn Image... v menu Image a vyberte obraz CD na napálenie. Uistite sa že ostatné nastavenia sú korektné a kliknite na Burn.

Naviac, program cdrecord je dostupný aj pre systém Mac OS X.

Ako si mám CD označiť?

Neexistuje tá jediná správna cesta označovania. Avšak doporučujeme používať nasledovnú schému:

Debian GNU/{Linux|Hurd|kFreeBSD} <version>[<revision>]
Official {<architecture>} {CD|DVD|BD}-<number>

Napríklad:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official i386 CD-1

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official amd64 DVD-2

Debian GNU/Linux 6.0.3
Official source BD-1

Debian GNU/kFreeBSD 6.0.3
Official i386 Netinst CD

Ak máte dostatok miesta, môžete pridať „codename“ na prvý riadok, ako napríklad: Debian GNU/Linux 6.0.3 „Squeeze“.

Upozorňujeme, že právo použiť Officiálne označenie len na CD, ktorých kontrolný súčet sa zhoduje s jedným zo súčtov medzi súbormi jigdo pre oficiálne vydania. Ľubovoľné CD ktorého kontrolná suma sa nezhoduje (napr. vaše vlastné výtvory), musí byť jasne označené ako Neoficiálne, napríklad:

Debian GNU/Linux 6.0.3
Unofficial Non-free

V prípade oficiálnych týždenných vydaní obrazov, čísla verzií ako „6.0.3“ by nemali byť používané aby sa zabránilo zámene s vydanou verziou Debianu. Namiesto toho, použite „kódové označenie“ ako „etch“ alebo názov distribúcie, ako „testing“. Taktiež pridajte „Snapshot“ a jeho dátum:

Debian GNU/Linux „etch“
Official Snapshot alpha Binary-2
2005-06-17

Existujú nejaké obrázky na CD a obaly?

Oficiálny vzhľad prednej strany, zadnej strany alebo nápisu na CD Debianu nie je definovaný, ale niekoľko ľudí vytvorilo pekné obrázky. Pozrite si samostatnú stránku umenie .

Sú staré obrazy CD/DVD stále dostupné?

Niektoré staršie obrazy sú dostupne zo sekcie archív na cdimage.debian.org. Staršie obrazy môžete vyskúšať ak potrebujete podporu pre nejakú (pod)architektúru, pre ktorú bola podpora v novších vydaniach pozastavená.

Upozorňujeme, že ak budete inštalovať zo starších CD-DVD, obsah súboru /etc/apt/sources.list bude odkazovať na aktuálne stabilné vydanie Debianu. To znamená, že akýkoľvek update z internetu obnoví distribúciu na aktuálne stabilné vydanie. Aby ste tomu predišli, a stále mali prístup k bezpečnostným opravám pre staršie vydanie ktoré je sále podporované, mali by ste zmeniť obsah tohto súboru a zameniť odkazy na „stable“ referenciami na „oldstable“.

Aká je najlepšia cesta inštalácie Debianu na viacerých prepojených počítačoch?

Ak chcete inštalovať debian na veľký počet počítačov a potom ich udržiavať up-to-date (napr. bezpečnostné opravy), inštalácia z CD ROM nie je najvhodnejšia, rovnako ako inštalácia z internetu, pretože balíky by sa museli sťahovať opäť pre každý počítač. V takomto prípade by ste mali vytvoriť lokálnu cache, a máte na to tri možnosti:

Inštalácie na viacerých počítačoch môže byť zložité. Plne automatická inštalácia (FAI - Fully automatic installation), ktorá je dostupná aj ako balík Debianu, však môže s takouto úlohou pomôcť.

Mám lokálne zrkadlo Debianu a chcel by som si vytvoriť vlastné CD. Ako na to?

Odhliadnuc od lokálneho zrkadla Debianu, rovnako potrebujete veľa miesta na disku. Skripty na vytváranie CD sú prístupné v balíku debian-cd. Avšak za bežných okolností je lepšie používať najnovší kód priamo zo SVN. (Aj tak je ale dobré pozrieť sa na závislosti balíka, aby ste sa uistili, že máte všetky potrebné nástroje.)

Na stiahnutie najnovšej verzie zo SVN si nainštalujte SVN a z prázdneho adresára spustite príkaz:

svn co svn://svn.debian.org/svn/debian-cd/trunk

Mali by ste skúsiť použiť tieto skripty, pozrite si tiež archív konferencie debian-cd kde sa nachádzajú riešenia problémov, ktoré sa neodvratne blížia. :-)

Ako sa stanem zrkadlom na obrazy Debian CD?

Potrebné kroky na vytvorenie zrkadla obrazov CD a jeho pravidelné obnovovanie sú popísané na tejto stránke.

Niektoré obrázky chýbajú! Je dostupných iba prvých n obrázkov! Kde je zvyšok?

Neukladáme/neposkytujeme kompletnú sadu obrazov ISO pre všetky architektúry, aby sme zmenšili miesto, ktoré zaberáme na zrkadlách. Na znovuzostavenie chýbajúcich obrazov ISO môžete použiť nástroj jigdo.