Debian na płytach CD

Weryfikacja autentyczności płyt CD Debiana

Do oficjalnych wydań płyt CD dodawane są podpisane pliki z sumą kontrolną. Pozwala to na sprawdzenie, czy pobrany obraz jest prawidłowy. Pliki z sumą kontrolną służą przed wszystkim do sprawdzenia czy w obrazie płyty nie pojawiły się błędy podczas pobierania. Po drugie, podpisy plików z sumą kontrolną pozwalają na potwierdzenie, że pobrane pliki są oficjalnymi plikami wydanymi przez zespół Debian CD lub Debian Live i nie zostały w żaden sposób zmienione.

Aby sprawdzić zawartość obrazu CD należy użyć właściwego narzędzia. Dla starszych, archiwalnych wydań CD były generowane tylko sumy kontrolne MD5 w plikach MD5SUM; do obsługi tych plików należy użyć narzędzia md5sum. Dla nowszych wydań użyto nowszych i silniejszych kryptograficznie algorytmów (SHA1, SHA256 and SHA512). Dostępne są odpowiednie narzędzia do pracy z tymi plikami.

Aby upewnić się, że plik sumy kontrolnej jest prawidłowy, należy użyć GnuPG do weryfikacji z towarzyszącym plikiem z sygnaturami (np. MD5SUMS.sign). Klucze użyte dla tych sygnatur są dostępne na stronie Debian GPG keyring a najlepszym sposobem na ich sprawdzenie jest użycie tej bazy kluczy przez sieć zaufania. Aby ułatwić życie użytkownikom, poniżej znajdują się odciski kluczy, które zostały użyte w wydaniach w ciągu ostatnich lat (dla przejrzystości usunięto niektóre UID):

pub  1024D/88C7C1F7 1999-01-30
   Odcisk klucza = AC65 6D79 E362 32CF 77BB B0E8 7C3B 7970 88C7 C1F7
uid         Steve McIntyre <93sam@debian.org>
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  1024D/F6A32A8E 2000-09-16
   Odcisk klucza = 3F0A 12FC 0B55 A917 D791 82D3 72FD C205 F6A3 2A8E
uid         Santiago Garcia Mantinan (manty) <manty@debian.org>
sub  1024g/8D0EB704 2000-09-16

pub  1024D/4B2B2B9E 2004-06-20
   Odcisk klucza = 709F 54E4 ECF3 1956 2332 6AE3 F82E 5CC0 4B2B 2B9E
uid         Daniel Baumann <daniel@debian.org>
sub  1024g/19ED1B2F 2004-06-20

pub  4096R/5CEE3195 2009-05-21
   Odcisk klucza = D2FB 633A DDC2 0485 CBCE 6D12 39BE 2D72 5CEE 3195
uid         Daniel Baumann <daniel@debian.org>
sub  4096R/E7D77F65 2009-05-21

pub  4096R/64E6EA7D 2009-10-03
   Odcisk klucza = 1046 0DAD 7616 5AD8 1FBC 0CE9 9880 21A9 64E6 EA7D
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>

pub  4096R/6294BE9B 2011-01-05
   Odcisk klucza = DF9B 9C49 EAA9 2984 3258 9D76 DA87 E80D 6294 BE9B
uid         Debian CD signing key <debian-cd@lists.debian.org>
sub  4096R/11CD9819 2011-01-05

pub  4096R/6CA7B5A6 2011-03-09
   Odcisk klucza = 696F 95F0 88E4 D359 947F 7AEB 6F95 B499 6CA7 B5A6
uid         Debian Live Signing Key <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/6E7B0CD3 2011-03-09

pub  4096R/AD11CF6A 2013-05-06
   Odcisk klucza = 1E4F 435C 4E9A 42B3 D9DF BE3A 510A D6B9 AD11 CF6A
uid         Debian Live Signing Key (2013) <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/B72E3E00 2013-05-06

pub  4096R/A9B26DF5 2014-01-03
   Odcisk klucza = 8A36 A2E8 91A5 C2A9 0DEB 7A8B 1239 00F2 A9B2 6DF5
uid         Live Systems Project <debian-live@lists.debian.org>
sub  4096R/D0125917 2014-01-03

pub  4096R/09EA8AC3 2014-04-15
   Odcisk klucza = F41D 3034 2F35 4669 5F65 C669 4246 8F40 09EA 8AC3
uid         Debian Testing CDs Automatic Signing Key <debian-cd@lists.debian.org>
sub  4096R/6BD05CFB 2014-04-15

Oficjalna rola kluczy jest stopniowo zastępowana przez klucze osobiste należące do deweloperów. Została podjęta jednak decyzja, aby nie podpisywać ponownie wszystkich starych wydań, które zostały podpisane przy użyciu starych kluczy.