Важни събития, свързани с Дебиан

Уикито на Дебиан съдържа списък на събитията, в които проектът Дебиан е участвал, участва или ще участва.

Ако искате да помогнете в представянето на Дебиан на някое от изброените по-долу събития, изпратете електронна поща на координатора на събитието.

Ако искате да поканите проекта Дебиан на предстоящо събитие или да помогнете за координирането на участието на Дебиан в някое събитие, изпратете електронна поща (на английски) на адрес <events@debian.org>.

Ако организирате представянето на Дебиан прегледайте този списък за проверка при организиране на щанд.

Ако планирате изнасянето на лекция добавете я в списъка на страницата със събития в уикито. След това може да публикувате презентацията в сборника с презентации за Дебиан.

Полезни страници

Минали събития

Информация за събитията, проведени преди преминаването към уикито е достъпна на следните страници: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 и 1998.