Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Dôležité akcie súvisiace s Debianom

Táto stránka obsahuje zoznam akcií, na ktorých sa Debian zúčastnil, účastní sa alebo sa účastniť bude.

Ak by ste chceli pomôcť s účasťou Debianu ma ktorejkoľvek z nasledujúcich akcií, pošlite prosím email osobe, ktorá je uvedená ako koordinátor akcie na stránke príslušnej akcie.

Ak by ste chceli pozvať Projekt Debian na novú akciu alebo pomôcť s koordináciou účasti Debianu na akcii, pošlite prosím email v Angličtine na adresu <events@debian.org>.

Pripravované akcie s účasťou Debianu

Organizácia účasti Debianu

Minulé akcie

Akcie, ktoré boli organizované tento rok a niektoré akcie z minulých rokov si môžete pozrieť prostredníctovm nasledujúcich stránok: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 a 1998.