Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Debian

Το Debian είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) για τον υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σύστημα είναι μια συλλογή από τα απαραίτητα προγράμματα και βοηθήματα που απαιτεί ο υπολογιστής σας για να λειτουργήσει.

Το Debian είναι όμως κάτι περισσότερο από ένα ακόμα ΛΣ: περιέχει περισσότερα από 37500 πακέτα προγραμμάτων, μεταγλωττισμένα και έτοιμα για εγκατάσταση και χρήση στο μηχάνημά σας. Διαβάστε περισσότερα...

H τελευταία έκδοση του Debian είναι η 7.6. Η τελευταία ανανέωση για αυτή την έκδοση έγινε στις 12 Ιουλίου 2014. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις του Debian.

Πρώτα βήματα


Νέα

[19 Ιουλ 2014] Updated Debian 6.0: 6.0.10 released
[12 Ιουλ 2014] Updated Debian 7: 7.6 released
[16 Ιουν 2014] Debian 6 debuts its long term support period
[26 Απρ 2014] Updated Debian 7: 7.5 released
[24 Απρ 2014] Long term support for Debian 6.0 Announced
[15 Φεβ 2014] Updated Debian 6.0: 6.0.9 released

Για παλαιότερες ειδήσεις δείτε την σελίδα των Ειδήσεων. Αν θέλετε να λαμβάνετε με ηλ. ταχυδρομείο τις νεότερες εξελίξεις για το Debian, εγγραφείτε στην debian-announce mailing list.

Οι σελίδες με τα εβδομαδιαία νέα του Debian περιέχουν μια περίληψη απο τα γεγονότα που αφορούν το Debian.

Συμβουλές Ασφάλειας

[31 Ιουλ 2014] DSA-2994 nss - security update
[31 Ιουλ 2014] DSA-2993 tor - security update
[29 Ιουλ 2014] DSA-2992 linux - security update
[27 Ιουλ 2014] DSA-2991 modsecurity-apache - security update
[27 Ιουλ 2014] DSA-2990 cups - security update
[24 Ιουλ 2014] DSA-2989 apache2 - security update
[24 Ιουλ 2014] DSA-2988 transmission - security update
[23 Ιουλ 2014] DSA-2987 openjdk-7 - security update
[23 Ιουλ 2014] DSA-2986 iceweasel - security update
[22 Ιουλ 2014] DSA-2985 mysql-5.5 - security update
[22 Ιουλ 2014] DSA-2984 acpi-support - security update
[20 Ιουλ 2014] DSA-2983 drupal7 - security update
[19 Ιουλ 2014] DSA-2982 ruby-activerecord-3.2 - security update
[18 Ιουλ 2014] DSA-2981 polarssl - security update

Για παλαιότερες συμβουλές ασφαλείας δείτε την σελίδα Ασφάλειας. Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε συμβουλές ασφαλείας μόλις ανακοινώνονται, εγγραφείτε στην debian-security-announce mailing list.