N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Neem contact met ons op

Debian is een grote organisatie en er zijn veel verschillende manieren om met ons in contact te treden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gebruikte manieren om contact met ons op te nemen; dit overzicht is echter niet compleet. Kijk ook op de nadere webpagina's voor andere manieren om ons te contacteren.

Houd er rekening mee dat meeste onderstaande e-mailadressen voor open mailinglijsten staan met een openbaar archief. Lees de voorwaarden voordat u berichten stuurt.

De Engelse taal wordt het meest gebruikt voor communicatie tussen Debian ontwikkelaars. Daarom zouden we u willen vragen om uw vragen in eerste instantie in het Engels te stellen. Als dit niet mogelijk is, kunt u het best eerst uw vraag stellen op de mailinglijst voor Nederlandstalige gebruikers.

Algemene informatie

De meeste informatie over Debian is verzameld op onze webpagina, https://www.debian.org/. U kunt het beste daar dus eerst even rondkijken en afzoeken voordat u contact met ons opneemt.

Onze lijst van veelgestelde vragen beantwoordt waarschijnlijk de meeste van uw vragen.

Vragen over het Debian Project in het algemeen kunt u sturen naar de debian-project mailinglijst op debian-project@lists.debian.org. Stuur a.u.b. geen vragen over het gebruik van Linux naar deze lijst; zie daarvoor hieronder.

Installatie en gebruik van Debian

Als u er zeker van bent dat de documentatie op de installatiemedia en op onze website geen oplossing hebben voor uw probleem, dan kunt u uw vraag stellen op de debian-user mailinglijst. Deze lijst is erg actief en zowel andere gebruikers als ontwikkelaars zullen proberen uw vraag te beantwoorden. Alle vragen over

kunt u het beste naar deze lijst sturen. U kunt simpelweg uzelf abonneren op debian-user en uw vraag sturen naar debian-user@lists.debian.org.

Verder zijn er ook nog mailinglijsten die speciaal zijn gericht op spreken van diverse talen. Zie de pagina met internationale mailinglijsten voor aanvullende informatie.

Bovendien kunt u onze mailinglijsten als nieuwsgroepen doorbladeren via een webinterface, zoals Google.

Als u denkt een bug in ons installatiesysteem te hebben gevonden, kunt u informatie hierover opsturen naar debian-boot@lists.debian.org of u kunt een bug rapporteren over het debian-installer pseudo-pakket.

Publiciteit en pers

Als u informatie zoekt voor een artikel of als u nieuws heeft voor onze nieuws pagina, kunt u contact opnemen met onze afdeling publiciteit.

Evenementen en Conferenties

Uitnodigingen voor conferenties of andere soorten evenementen kunt u sturen naar de evenementenafdeling. Aanvragen voor folders en posters en deelname aan Europese evenementen kunt u sturen naar de mailinglijst voor Europese evenementen.

Helpen van Debian

Als u uw hulp wilt aanbieden aan Debian, bekijk dan a.u.b. eerst de mogelijke manieren waarop u kunt helpen.

Als u een Debian spiegelserver wilt onderhouden, zie dan de pagina's over het spiegelen van Debian. Nieuwe spiegelservers kunt u aanmelden met dit formulier. Problemen met bestaande spiegelservers kunt u melden bij mirrors@debian.org.

Als u Debian CD's wilt verkopen, zie dan de informatie voor CD-verkopers. Gebruik dit formulier indien u opgenomen wenst te worden in de lijst van CD-verkopers.

Rapporteren van problemen in Debian

Als u een bug in een Debian pakket hebt gevonden, kunt u het Bug Tracking Systeem gebruiken om op een eenvoudige manier de bug te melden. Nadere instructies hiervoor kunt u vinden in de instructies voor het melden van bugs.

Als u simpelweg wilt communiceren met de ontwikkelaar van een Debian pakket, dan kunt u gebruik maken van de speciale e-mailaliassen die hiervoor zijn aangemaakt. E-mailberichten die worden gestuurd naar <pakketnaam>@packages.debian.org worden automatisch doorgestuurd naar de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor dat pakket.

Als u de ontwikkelaars op een discrete manier wilt wijzen op een beveiligingsprobleem in Debian, kunt u een e-mailbericht sturen aan security@debian.org.

Ontwikkeling van Debian

Als u vragen heeft die gaan over de ontwikkeling van Debian, kunt u een bericht sturen naar een van de Debian mailinglijsten die bestemd zijn voor ontwikkelaars.

De algemene mailinglijst voor de ontwikkeling van Debian is debian-devel: u kunt er zich op abonneren en vervolgens e-mailberichten sturen aan debian-devel@lists.debian.org.

Problemen met de Debian infrastructuur

Om een probleem met betrekking tot een Debian service te melden, kunt u over het algemeen gewoon een bug rapporteren over het betreffende pseudo-pakket.

Ook kunt u direct een e-mailbericht sturen aan de verantwoordelijke ontwikkelaars:

Redactie van de webpagina's
package: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Vertalers van de webpagina's
Dutch Translation Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>
Beheerders van de mailinglijsten en -archieven
package: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Beheerders van het Bug Tracking Systeem
package: bugs.debian.org owner@bugs.debian.org

Intimidatie problemen

Debian is een gemeenschap van mensen die waarde hechten aan eerbied en dialoog. Als u het slachtoffer bent van gedrag dat u kwetst of als u zich geïntimideerd voelt (of dat nu is gedurende een door het project georganiseerde conferentie of sprint, of door generieke project gerelateerde interactie), neemt u a.u.b contact met ons op via antiharassment@debian.org.

Er is ook een compleet overzicht van de verschillende onderdelen en e-mailadressen van de Debian organisatie.