Kontakta oss

Debian är en stor organisation och det finns många sätt att kontakta den. Denna sida sammanfattar de oftast efterfrågade kontaktsätten, men gör inget anspråk på att vara fullständig. Se övriga webbsidor för andra kontaktmetoder.

Notera att de flesta av e-postadresserna nedan representerar öppna sändlistor med publika arkiv. Läs ansvarsfriskrivelsen innan du skickar några meddelanden.

Det gemensamma språket för kommunikation med Debianutvecklare är engelska och vi ber därför att inledande kommunikation med utvecklare skall göras på engelska. Om detta inte är möjligt ber vi dig gå genom användarsändlistan för ditt språk, för svenska heter den debian-user-swedish.

Dessutom kan du läsa våra sändlistor som diskussionsgrupper (news) via webbgränssnitt, till exempel Google.

Allmän information

Huvuddelen av informationen om Debian är samlad på vår webbplats, https://www.debian.org/, så läs och sök på den innan du kontaktar oss.

Vår FAQ (vanliga frågor) svarar på många av dina frågar.

Frågor om Debianprojektet i allmänhet kan sändas till sändlistan debian-projectdebian-project@lists.debian.org. Vi ber dig att inte sända frågor om att använda Linux till den listan, läs nedan för information om det.

Installera och använda Debian

Om du är säker på att dokumentationen på våra installationsmedia eller på vår webbplats inte har en lösning till ditt problem, finns det en mycket aktiv sändlista där Debiananvändare och -utvecklare kan svara på dina frågor, sändlistan debian-user. Alla frågor om

bör sändas till den listan. Prenumerera helt enkelt på debian-user och sänd dina frågor till debian-user@lists.debian.org.

Dessutom finns det sändlistor på olika språk, däribland svenska (debian-user-swedish). Se prenumerationsinformation för internationella sändlistor samt information om svenska sändlistor.

Om du hittat ett fel i vårt installationssystem, sänd information om den till debian-boot@lists.debian.org eller sänd in en felrapport mot pseudopaketet debian-installer.

PR/presskontakt

De som söker information för artiklar eller vill sända nyheter till vår nyhetssida hänvisas till vår pressgrupp.

Evenemang/konferenser

Inbjudningar till konferenser och mässor eller andra typer av evenemang bör sändas till evenemangsavdelningen. Förfrågningar om flygblad, broschyrer och deltagande inom Europa bör sändas till evenemangssändlistan.

Hjälpa Debian

Om du vill kontakta Debian för att erbjuda hjälp, se först olika sätt att hjälpa till.

Om du vill stå värd för en Debianspegel, se sidorna om att spegla Debian. Nya speglar sänds in via detta formulär. Problem med existerande speglar kan rapporteras till mirrors@debian.org.

Om du vill sälja Debian-cd, se information för cd-distributörer. För att komma med i listan över cd-distributörer, använd detta formulär.

Rapportera problem i Debianpaket

Om du vill rapportera ett fel i ett Debianpaket har vi ett felrapporteringssystem där du enkelt kan sända in din rapport. Läs instruktionerna om att sända in felrapporter.

Om du bara vill kommunicera med den ansvarige för ett Debianpaket kan du använda de speciella e-postalias som skapats för alla paket. Alla brev som sänds till <paketnamn>@packages.debian.org kommer vidaresändas till den ansvarige utvecklaren för det paketet.

Om du på ett diskret sätt vill göra utvecklarna uppmärksamma på ett säkerhetsproblem i Debian, sänd e-post till security@debian.org.

Debianutveckling

Om du har en mer utvecklingsinriktad fråga finns det flera utvecklarsändlistor i Debian som du kan använda för att kontakta våra utvecklare.

Den allmänna utvecklarsändlistan är debian-devel: du kan prenumerera på den och sedan skicka e-post till debian-devel@lists.debian.org.

Problem med Debianinfrastruktur

För att rapportera problem med en Debiantjänst kan du vanligen rapportera ett fel mot motsvarande pseudopaket.

Alternativt kan du använda e-post för att kontakta dem:

Webbsideredaktionen
paket: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Webbsidesöversättare
Mer information
Administratörer för sändlistorna och arkiven
paket: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Felrapporteringssystemets administratörer
paket: bugs.debian.org
owner@bugs.debian.org

Trakasserier

Debian är en gemenskap av människor som värderar respekt och dialog. Om du är ett offer för något beteende som skadar dig eller om du känner att du har blivit trakasserad, antingen under en konferens eller sprint som är organiserad av projektet, eller genom allmänna projektinteraktioner, vänligen kontakta gemenskapsgruppen på community@debian.org.

Vi tillhandahåller även en lista över olika arbetsområden och tillhörande e-postadresser för att kontakta olika delar av organisationen.