Hur du kan kontakta oss

Debian är en stor organisation och det finns många sätt att kontakta projektmedlemmar och andra Debiananvändare. Denna sida sammanfattar de oftast efterfrågade kontaktsätten, men gör inget anspråk på att vara fullständig. Se övriga webbsidor för andra kontaktmetoder.

Vänligen notera att de flesta av e-postadresserna nedan representerar öppna sändlistor med publika arkiv. Läs ansvarsfriskrivningen innan du skickar några meddelanden.

Allmän information

Huvuddelen av informationen om Debian är samlad på vår webbplats https://www.debian.org/, så läs och sök igenom den innan du kontaktar oss.

Du kan skicka frågor om Debianprojektet till sändlistan debian-project@lists.debian.org. Vänligen ställ inte allmänna frågor om Linux till denna sändlista; läs vidare för mer information om andra sändlistor.

Installera och använda Debian

Om du är säker på att dokumentationen på installationsmedia och på vår webbplats inte har lösningen till ditt problem, så finns det en väldigt aktiv användarsändlista där Debiananvändare och utvecklare kan besvara dina frågor. Här kan du ställa alla frågor om följande ämnen:

Vänligen prenumerera på sändlistan och skicka dina frågor till debian-user@lists.debian.org.

Utöver detta så finns det användarsändlistor för dom som talar olika språk. Se prenumerationsinformationen för internationella sändlistor.

Du kan bläddra igenom våra sändlistearkiv eller söka igenom arkiven utan att prenumerera.

Utöver det så är det möjligt att söka igenom sändlistor som nyhetsgrupper.

Om du tror att du har hittat ett fel i vårat installationssystem, vänligen skriv till sändlistan debian-boot@lists.debian.org. Du kan också skicka en felrapport mot pseudopaketet debian-installer.

PR/Presskontakt

Debians publicetetsgrupp modererar nyheter och tillkännagivanden i alla Debians officiella resurser, exempelvis några sändlistor, bloggen, webbplatsen för mikronyheter, och officiella kanaler för sociala medier.

Om du skriver om Debian och behöver hjälp eller information, vänligen kontakta publicitetsgruppen. Detta är även rätta adressen om du planerar att skicka nyhter för vår egen nyhetssida.

Evenemang och Konferenser

Vänligen skicka inbjudningar för konferenser, utställningar, eller andra evenemang till events@debian.org.

Förfrågningar och flyers, posters och deltagande i Europa skall skickas till sändlistan debian-events-eu@lists.debian.org.

Hjälpa Debian

Det finns en mängd möjligheter att stödja Debianprojektet och bidra till distributionen. Om du vill erbjuda hjälp, vänligen besök vår sida för Hur man går med i Debian först.

Om du vill stå värd för en Debianspegel, se sidorna om att spegla Debian. Nya speglar sänds in via detta formulär. Problem med existerande speglar kan rapporteras till mirrors@debian.org.

Om du vill sälja Debian-cds/dvds, se information för cd/dvd-distributörer. För att komma med i listan över cd-distributörer, vänligen använd detta formulär.

Rapportera problem i Debianpaket

Om du vill rapportera ett fel i ett Debianpaket har vi ett felrapporteringssystem där du enkelt kan sända in din rapport. Läs instruktionerna om att sända in felrapporter.

Om du bara vill kommunicera med den ansvarige för ett Debianpaket kan du använda de speciella e-postalias som skapats för alla paket. Alla brev som sänds till <paketnamn>@packages.debian.org kommer vidaresändas till den ansvarige utvecklaren för det paketet.

Om du på ett diskret sätt vill göra utvecklarna uppmärksamma på ett säkerhetsproblem i Debian, sänd e-post till security@debian.org.

Debianutveckling

Om du har frågor om utvecklingen av Debian, så har vi flera sändlistor för detta. Här kan du komma i kontakt med våra utvecklare.

Det finns även en allmän sändlista för utvecklare: debian-devel@lists.debian.org. Vänligen följ denna länk för att prenumerera på denna.

Problem med Debianinfrastrukturen

För att rapportera problem med en Debiantjänst kan du vanligen rapportera ett fel mot motsvarande pseudopaket.

Alternativt kan du skicka e-post till en av följande adresser:

Webbsideredaktionen
package: www.debian.org
debian-www@lists.debian.org
Webbsidesöversättare
Mer information
Administratörer för sändlistorna och arkiven
package: lists.debian.org
listmaster@lists.debian.org
Felrapporteringssystemets administratörer
package: bugs.debian.org
owner@bugs.debian.org

Trakasserier

Debian är en gemenskap av folk som värderar respekt. Om du är ett offer för olämpligt beteende, om någon i projektet har skadat dig, eller om du känner dig trakasserad, vänligen kontakta gemenskapsgruppen: community@debian.org