Hakuehdot

Kun haet paketteja tai rajaat näytettävien pakettien luetteloa, antamasi teksti on nimeltään hakuehto. Yleensä nämä vain täsmäävät pakettien nimeen, mutta aptitude sallii paljon monimutkaisempiakin ehtoja.

Hakuehto koostuu yhdestä tai useammasta perusehdosta; paketti täsmää hakuehtoon, jos se täsmää kaikkiin perusehtoihin. Perusehdot alkavat yleensä aaltoviivalla ~, jota seuraa ehdon tyypin ilmoittava merkki, minkä jälkeen tuleva teksti tulkitaan tyypin mukaan.

Useimmat tekstihaut (pakettien nimistä, kuvauksista, jne.) toteutetaan kirjainkoosta välittämättömillä säännöllisillä lausekkeilla. Säännöllisten lausekkeiden erikoismerkit täytyy siis suojata kenoviivalla [10] hakuehdoissa. Jos siis haluat löytää esimerkiksi g++:n, käytä hakuehtona g\+\+:aa.

Seuraavat perusehdot ovat käytettävissä:

nimi

Täsmää paketteihin, joiden nimi täsmää säännölliseen lausekkeeseen nimi. Tämä on oletushaku, jota sovelletaan kaikkiin ehtoihin, jotka eivät ala ~-merkillä.

[Huomaa]Huomaa

Hakeaksesi paketteja, joiden nimessä on useita alimerkkijonoja, käytä ~n-ehtoa, esimerkiksi ~napti~ntude.

!ehto

Täsmää paketteihin, jotka eivät täsmää ehtoon ehto. Esimerkiksi !~b valitsee paketit, jotka eivät ole rikki.

[Huomaa]Huomaa

Saadaksesi !-merkin säännölliseen lausekkeeseen sinun täytyy suojata se, jotta aptitude ei tulkitsisi sitä EI-ehtona: ~!.

ehto1 | ehto2

Täsmää paketteihin, jotka täsmäävät joko ehtoon ehto1 tai ehtoon ehto2.

[Huomaa]Huomaa

Saadaksesi |-merkin säännölliseen lausekkeeseen sinun täytyy suojata se, jotta aptitude ei tulkitsisi sitä TAI-ehtona: ~|.

(ehto)

Täsmää ehtoon ehto. Tästä on hyötyä haluttaessa ryhmitellä monimutkaisempia lausekkeita. Esimerkiksi ~D(perl|python) täsmää mihin tahansa pakettiin, joka riippuu sellaisesta paketista, jonka nimessä on joko perl tai python.

~Aarkisto

Täsmää paketteihin, jotka ovat saatavilla säännölliseen lausekkeeseen arkisto täsmäävästä arkistosta. Esimerkiksi ~Atesting täsmää testing-arkistosta saatavilla oleviin paketteihin.

~atoiminto

Täsmää paketteihin, joille ollaan suorittamassa toimintoa toiminto. Vaihtoehdot toiminto:lle ovat install (asennus), upgrade (päivitys), remove (poisto), purge (siivous), hold (onko paketti jäädytetty) ja keep (säilyykö paketti muuttumattomana).

~Btyyppi

Täsmää paketteihin, joilla on tyypin tyyppi tyydyttämätön riippuvuus. Vaihtoehdot tyyppi:lle ovat depends (riippuvuus), predepends (esiriippuvuus), recommends (suositus), suggests (ehdotus), conflicts (ristiriita) ja replaces (korvaus).

~b

Täsmää paketteihin, jotka ovat rikki: jokin niiden riippuvuus, esiriippuvuus tai ristiriita ei ole tyydytetty.

~Cehto

Täsmää paketteihin, jotka ovat ristiriidassa ehtoon ehto täsmäävän paketin kanssa. Esimerkiksi ~C~mdburrows@debian.org täsmää minun ylläpitämieni pakettien kanssa ristiriidassa oleviin paketteihin.

~c

Täsmää poistettuihin paketteihin, joiden asetustiedostot ovat vielä järjestelmässä (eli niitä ei ole siivottu).

~D[tyyppi:]ehto

Tässä tyyppi voi olla joko provides (kattavuus) tai yksi kohdassa ~B mainituista riippuvuustyypeistä. Oletusarvo on depends (riippuvuus), jota käytetään, jos tyyppi:ä ei ole annettu.

Jos tyyppi on provides, tämä ehto täsmää paketteihin, jotka kattavat ehtoon ehto täsmäävän paketin (sama kuin ~P). Muuten täsmää paketteihin, joilla on tyypin tyyppi riippuvuus ehtoon ehto täsmäävään pakettiin.

~dkuvaus

Täsmää paketteihin, joiden kuvaus täsmää säännölliseen lausekkeeseen kuvaus.

~E

Täsmää välttämättömiin paketteihin.

~F

Tämä ehto ei täsmää mihinkään pakettiin (F tarkoittaa false eli epätosi). [11]

~g

Täsmää paketteihin, joita ei ole asennettu tai jotka on automaattisesti asennettu, mutta joista ei riipu mikään asennettu paketti.

~i

Täsmää asennettuihin paketteihin.

~M

Täsmää automaattisesti asennettuihin paketteihin.

~mvastuuhenkilö

Täsmää paketteihin, joiden Vastuuhenkilö-kenttä täsmää säännölliseen lausekkeeseen vastuuhenkilö. Esimerkiksi ~mjoeyh löytää kaikki Joey Hessin vastuulla olevat paketit.

~N

Täsmää uusiin paketteihin.

~nnimi

Täsmää paketteihin, joiden nimi täsmää säännölliseen lausekkeeseen nimi. Esimerkiksi suurin osa ehtoon ~n^lib täsmäävistä paketeista on jonkinlaisia aliohjelmakirjastoja.

~Oalkuperä

Täsmää paketteihin, joiden alkuperä täsmää säännölliseen lausekkeeseen alkuperä. Esimerkiksi !~Odebian löytää järjestelmässäsi olevat epäviralliset paketit (paketit, jotka eivät tule Debianin arkistosta).

~Pehto

Täsmää paketteihin, jotka kattavat ehtoon ehto täsmäävän paketin. Esimerkiksi ~Pmail-transport-agent täsmää paketteihin, jotka kattavat nimen mail-transport-agent (ja ovat siis sähköpostin välitysohjelmia).

~ptärkeys

Täsmää paketteihin, joiden tärkeys on tärkeys. Sallitut vaihtoehdot tärkeys:lle ovat extra (ylimääräinen), important (tärkeä), optional (valinnainen), required (välttämätön) ja standard (perus). Esimerkiksi ~poptional täsmää valinnaisiin paketteihin.

~R[tyyppi:]ehto

Tässä tyyppi voi olla joko provides (kattavuus) tai yksi kohdassa ~B mainituista riippuvuustyypeistä. Oletusarvo on depends (riippuvuus), jota käytetään, jos tyyppi:ä ei ole annettu.

Jos tyyppi on provides, tämä ehto täsmää paketteihin, joiden nimen kattaa ehtoon ehto täsmäävä paketti. Muuten täsmää paketteihin, joihin ehtoon ehto täsmäävällä pakettilla on tyypin tyyppi riippuvuus.

~sryhmä

Täsmää paketteihin, joiden ryhmä täsmää säännölliseen lausekkeeseen ryhmä. Esimerkiksi ~sadmin täsmää Admin-ryhmään kuuluviin paketteihin.

~T

Tämä ehto täsmää kaikkiin paketteihin. Esimerkiksi ~i~P~T täsmää asennettuihin paketteihin, jotka jokin paketti kattaa.

~U

Tämä ehto täsmää päivitettävissä oleviin asennettuihin paketteihin.

~Vversio

Täsmää paketteihin, joiden versio täsmää säännölliseen lausekkeeseen versio. Esimerkiksi ~Vdebian täsmää paketteihin, joiden versionumerossa on osana debian.

[Huomaa]Huomaa

Jos paketista on useampia versioita saatavilla, tarkasteltava versio riippuu yhteydestä; useimmiten se on joko nykyinen tai saatavilla oleva.

~v

Täsmää puhtaasti näennäisiin paketteihin. Tällaisen nimistä pakettia ei ole olemassa, mutta jokin paketti kattaa sen. Esimerkiksi ~v!~P~T täsmää näennäispaketteihin, joita mikään paketti ei kata; tällaiseen pakettiin on jokin riippuvuussuhde, mutta sitä ei ole olemassa.[10] Säännöllisten lausekkeiden erikoismerkit ovat +, -, ., (, ), |, [, ], ^, $ ja ?. Jotkin näistä ovat myös aptituden erikoismerkkejä, eli jos haluat esimerkiksi |-merkin sellaisenaan, tarvitset kaksi suojausta: \~|.

[11] Tämä ehto on olemassa lähinnä sen vuoksi, että ~T on.