Documentatieproject van Debian - VCS (Versiecontrolesysteem)

Toegang tot de broncode in Git

Het documentatieproject van Debian bewaart alle inhoud op Salsa, de GitLab-dienst van Debian. Om toegang te krijgen tot individuele bestanden, te controleren op recente wijzigingen en de activiteiten van het project in het algemeen te volgen, gaat u naar de DDP-opslagplaats.

Als u daarvandaan hele handleidingen wilt downloaden, is directe toegang tot Salsa waarschijnlijk een betere optie. In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een Git-opslagplaats (alleen-lezen en lezen-schrijven) naar uw lokale computer kunt klonen en hoe u uw lokale kopie kunt bijwerken. Installeer voordat u begint het pakket git op uw eigen computer.

Een Git-opslagplaats anoniem klonen (alleen-lezen)

Gebruik dit commando om alle bestanden voor één project te downloaden:

git clone https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes.git

Doe hetzelfde voor elk project dat u naar uw eigen computer wilt downloaden. Tip: om de juiste URL voor het commando git clone te vinden, opent u het project in een webbrowser, klikt u op de blauwe knop Clone en kopieert u de URL van Klonen met HTTPS naar uw klembord.

Een Git-opslagplaats klonen met push-rechten (uploadrechten - lezen en schrijven)

Voordat u op deze manier toegang kunt krijgen tot de Git-server, moet u schrijftoegang krijgen tot de opslagplaats. Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over het aanvragen van push-toestemming.

Met schrijftoegang tot Salsa kunt u het volgende commando gebruiken om alle bestanden voor één project te downloaden:

git clone git@salsa.debian.org:ddp-team/release-notes.git

Doe hetzelfde voor elk project dat u lokaal wilt klonen.

Wijzigingen ophalen uit de externe Git-opslagplaats

Om uw lokale kopie bij te werken met eventuele wijzigingen van anderen, gaat u naar de map van de betreffende handleiding en voert u dit commando uit:

git pull

Push-rechten verkrijgen

Push-rechten zijn beschikbaar voor iedereen die wil meewerken aan het schrijven van handleidingen, FAQ's, HOWTO's, enz. Over het algemeen vragen we u om eerst een paar nuttige patches in te dienen. Volg daarna deze stappen om schrijftoegang aan te vragen:

  1. Een account creëren op Salsa indien u dit niet reeds eerder deed.
  2. Naar de opslagplaats van DDP gaan en klikken op Request Access (toegang aanvragen).
  3. Een e-mail sturen naar debian-doc@lists.debian.org en ons vertellen hoe u bijgedragen heeft aan het Debian-project.
  4. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, maakt u deel uit van het DDP-team.

Automatisch updatemechanisme

Alle handleidingen worden gepubliceerd als webpagina's. Deze worden automatisch gegenereerd op www-master.debian.org als onderdeel van het reguliere proces van herbouwen van de website, dat elke vier uur plaatsvindt. Tijdens dit proces worden de nieuwste pakketversies uit het archief gedownload, wordt elke handleiding opnieuw gebouwd en worden alle bestanden overgebracht naar de onderliggende map doc/manuals/ van de website.

De documentatiebestanden die door het updatescript gegenereerd worden zijn te vinden op https://www.debian.org/doc/manuals/.

De logbestanden die door het updateproces worden gegenereerd zijn te vinden op https://www-master.debian.org/build-logs/webwml/ (de naam van het script is 7doc en het wordt uitgevoerd als onderdeel van de crontaak often).