Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.2. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka metoder som fungerar på ditt system beror på systemets arkitektur.

Avbildningar av installeraren för bookworm kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden kan också hittas på den första delen av Debian utgåvan i DVD-form (även som blu-ray och CD) som hittas på:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 11, vilket resulterat i förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

Om du vill ha en detaljerad genomgång av ändringarna sedan bullseye hänvisar vi till utgåveinformationen för bookworm för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.2. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Multiarkitekturavbildningar av Debian bookworm för containersystem finns tillgängliga på Docker Hub. Utöver standardavbildningen finns en nedbantad variant kallad slim som inte använder så mycket diskutrymme.

Avbildningar för virtuella maskiner i Hashicorp Vagrant VM manager publiceras på Vagrant Cloud.