Kapitel 2. Vad är nytt i Debian 12

Innehållsförteckning

2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Arkivdelar
2.3. Vad är nytt i distributionen?
2.3.1. Skrivbordsmiljöer och kända paket
2.3.2. Fler översatta man-sidor
2.3.3. Nyheter från Debian Med Blend
2.3.4. Nyheter från Debian Astro Blend

Wikin har mer information om detta ämne.

2.1. Arkitekturer med stöd

Följande arkitekturer stöds officiellt av Debian bookworm:

 • 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64)

 • 64-bit ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • MIPS med omvänd byteordning (mipsel)

 • 64-bit MIPS med omvänd byteordning (mips64el)

 • 64-bit PowerPC med omvänd byteordning (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

Du kan läsa mer om porteringsstatus och porteringsspecifik information för din arkitektur på Debians webbsidor för porteringar.

2.2. Arkivdelar

Följande arkivdelar, som nämns i Debians Sociala Kontrakt och i Debians Policy, har funnits under lång tid:

 • main: Debians huvudsakliga distribution

 • contrib: extrapaket som ska fungera med Debians distribution men som också kräver mjukvara som nte ingår i Debians distribution för att kuna byggas eller fungera

 • non-free: extrapaket som ska fungera med Debians distribution men som inte uppfyller DFSG eller har andra besvär som distributionen av dessa paket besvärlig.

I och med 2022 års resolution om icke-fri fastprogramvara utökades det Sociala Kontraktet med följande mening:

Debians officiella media kan innehålla fastprogramvara som annars inte är en del av Debiansystemet för att möjliggöra användning av Debian med hårdvara som kräver sådan fastprogramvara.

Utan att ännu omnämnas i varken det Sociala kontraktet eller Debians policy har en ny arkivdel skapats som gör det möjigt att separera icke-fri fastprogramvara från andra icke-fria paket:

 • non-free-firmware

De flesta paketen med icke-fri fastprogramvara har flyttats från non-free till non-free-firmware inför tillgängliggörandet av Debian 12. Denna rena eparation gör det möjligt att bygga officiella installationsavbildningar med paket från main och non-free-firmware utan contrib eller non-free. Detta i sin tur leder till att dessa installationsavbildningar kan användas för att installera system enbart med main och non-free-firmware utan contrib eller non-free.

Läs Avsnitt 4.2.8, ”Komponenter från non-free och non-free-firmware” om uppgraderingar från bullseye.

2.3. Vad är nytt i distributionen?

Den nya utgåvan av Debian kommer med ännu fler programvaror än dess föregångare bullseye; distributionen inkluderar över 11089 nya paket och innehåller totalt 64419 paket. Större delen av programvaran i distributionen har uppdaterats: över 43254 programvarupaket (det är 67% av alla paket i bullseye). Ett stort antal paket (över 6296, 10 % av paketen i bullseye) har av olika anledningar tagits bort från distributionen. Du kommer inte att se några uppdateringar för dessa paket och de kommer att markeras som "föråldrade" i din pakethanterare, läs även Avsnitt 4.8, ”Föråldrade paket”.

2.3.1. Skrivbordsmiljöer och kända paket

Debian skickar än en gång med flera olika skrivbordsprogram och -miljöer. Bland annat inkluderas skrivbordsmiljöerna Gnome 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.26 och XFCE 4.18.

Produktivitetsapplikationerna har också uppgraderats och detta omfattar kontorssvierna:

 • LibreOffice uppgraderad till 7.4;

 • GNUcash uppgraderad till 4.13;

Den här utgåvan inkluderar även, bland annat, följande programvaruuppdateringar:

PaketVersion i 11 (bullseye)Version i 12 (bookworm)
Apache2.4.542.4.57
Bash5.15.2.15
BIND DNS Server9.169.18
Cryptsetup2.32.6
Emacs27.128.2
Exim standardval som e-postserver4.944.96
GNU Compiler Collection som standardkompilator10.212.2
GIMP2.10.222.10.34
GnuPG2.2.272.2.40
Inkscape1.0.21.2.2
GNU C bibliotek2.312.36
Linuxkärnor5.10 series6.1 series
LLVM/Clang verktygskedja9.0.1, 11.0.1 (standard) och 13.0.113.0.1, 14.0 (standard) och 15.0.6
MariaDB10.510.11
Nginx1.181.22
OpenJDK1117
OpenLDAP2.4.572.5.13
OpenSSH8.4p19.2p1
OpenSSL1.1.1n3.0.8
Perl5.325.36
PHP7.48.2
Postfix MTA3.53.7
PostgreSQL1315
Python 33.9.23.11.2
Rustc1.481.63
Samba4.134.17
Systemd247252
Vim8.29.0

2.3.2. Fler översatta man-sidor

Tack vare översättarna gar mer dokumentation i man-sidesformat blivit tillgängligt i fler språk än tidigare. Till exempel finns många man-sidor nu tillgängliga på Danska, Finska, Grekiska, Indonesiska, Makedonska, Norska (Bokmål), Ryska, Serbiska, Svenska, Tjeckiska, Ukrainska och Vietnamesiska. Dessutom är samtliga man-sidor för systemd nu tillgängliga på Tyska.

För att säkertälla att man-kommandot visar dokumentation i ditt språk (när det är möjligt) behöver rätt paket installeras, manpages-språk, och lokalanpassningen behöver vara korrekt gjord via

dpkg-reconfigure locales

.

2.3.3. Nyheter från Debian Med Blend

Som med varje utgåva så har paket inom medicin- och life science-områdena lagts till. Det nya paketet shiny-server är värt att uppmärksammas särskilt eftersom det förenklarvetenskapliga webbapplikationer genom R. Vi har också fortsatt med insatsen att upprätthålla stöd för fortlöpande integration (CI) för paket som hanteras av Debian Med-teamet.

Debian Med-teamet vill alltid höra återkoppling från användarna. Särskilt i form av önskemål om att paketera fri mjukvara som ännu inte är paketerad för Debian eller bakåtporteringar av paket som finns i nyare version i testing.

För att installera paket som hanteras av Debian Med-teamet ska metapaket som börjar med med-* användas, dessa har version 3.8.x för Debian bookworm. Läs gärna mer på Debian Med tasks pages (engelska) för en komplett lista med mjukvaror för biologi och medicin som finns tillgänglig i Debian.

2.3.4. Nyheter från Debian Astro Blend

Debian Bookworm levereras med version 4 av Debian Astro Pure Blend som fortsätter vara viktigaste lösningen för personer som arbetar inom astronomi, entusiaster och alla som är intresseradde av astronomi. NÄstan alla paket i Debian Astro uppdaterades till nya versioner men det finns också flera helt nya paket.

För radioastronomer är numera openvlbi inkluderat. De nya paketen astap och planetary-system-stacker är användbara för att stapla bilder och hantering av astronomisk upplösning. Ett stort antal nya drivrutiner och bibliotek med stöd för INDI-protokollet paketerades och inkluderas med Debian.

De nya Astropy-anknutna paketen python3-extinction, python3-sncosmo, python3-specreduce, och python3-synphot är också inkluderade liksom paket skapade runt python3-yt och python3-sunpy. Python-stöd för filformatet ASDF har utökats mycket medan Javas ekosystem är utökat med bibliotek som hanterar ECSV- och TFCAT-filformaten. Används frömst av topcat.

Astro Blend-sidorna finn en komplett lista och ytterligare information.