5.1. Opstart af installationsprogrammet på 64-bit ARM

[Bemærk] Bemærk

For information om hvordan man starter det grafiske installationsprogram, så se Afsnit 5.1.6, “Det grafiske installationsprogram”.

5.1.1. Konsolkonfiguration

Det grafiske installationsprogram er (eksperimentelt) aktiveret på arm64 debian-installer-aftryk, men på nogle enheder skal du stadig bruge den serielle konsol. Konsolenheden bør blive registreret automatisk fra firmwaren, men hvis den ikke gør det, så vil du efter, at du starter op i Linux fra GRUB-menuen se en Booting Linux-besked, og så intet andet.

Hvis du møder denne problemstilling, så skal du angive en speciel konsolkonfiguration på kernekommandolinjen. Tryk på e for Rediger kernekommandolinje i GRUB-menuen, og ændr

--- quiet

til

console=<device>,<speed>

f.eks.

console=ttyAMA0,115200n8

. Når færdig tryk på Control+x for at forsætte opstart med den nye indstilling.

5.1.2. Juno-installation

Juno har UEFI så installationen er ligefrem. Den mest praktiske metode er installation fra USB-drev. Du skal bruge en opdateret firmware for at USB-opstart fungerer. Bygninger fra http://releases.linaro.org/members/arm/platforms/latest/ efter marts 2015 er testet o.k. Se Juno-dokumentationen vedrørende firmwareopdatering.

Forbered et standardaftryk fra en arm64-cd/dvd på et USB-drev. Indsæt det i en af USB-portene på bagsiden. Indsæt et serielt kabel i den øvre 9-stik serielle port på bagsiden. Hvis du skal bruge netværk (netboot-aftryk) så isæt ethernetkablet i soklen på fronten af maskinen.

Kør en seriel konsol med 115200, 8-bit ingen paritet og opstart Junoen. Den bør starte op fra USB-drevet til en GRUB-menu. Konsolkonfigurationen bliver ikke korrekt registreret på Juno, så et tryk på retur vil ikke vise kerneuddata. Angiv konsollen som

console=ttyAMA0,115200n8

som beskrevet i (Afsnit 5.1.1, “Konsolkonfiguration”). Control+x for at starte op bør vise dig skærmene for debian-installer og give dig mulighed for at fortsætte med en standardinstallation.

5.1.3. Anvendt Micro Mustand-installation

UEFI er tilgængelig for denne maskine, men den leveres normalt med U-Boot, så du skal enten installere UEFI-firmware først og så bruge standardmetoderne til opstart/installation, eller bruger U-Boot-opstartsmetoder. Du skal brug en seriel konsol til at kontrollere installationen da det grafiske installationsprogram ikke er aktiveret på arm64-arkitekturen.

Den anbefalede installationsmetode er at kopiere kernen for debian-installer og initrd på harddisken, via det »openembedded« system leveret med maskinen, og så starte op fra det for at afvikle installationsprogrammet. Alternativt brug TFTP til at få kernel/dtb/initrd kopieret over og startet op (Afsnit 5.1.4.1, “TFTP-opstart i U-Boot”). Efter installation er manuelle ændringer til opstarten fra det installerede aftryk krævet.

Kør en seriel konsol på 115200, 8-bit ingen parietet og start maskinen op. Genstart maskinen og når du ser Hit any key to stop autoboot: så tryk på en tast for at hente en Mustang#-prompt. Brug så U-Boot-kommandoer til at indlæse og starte kernen, dtb og initrd op.

5.1.4. Opstart med TFTP

Opstart fra netværket kræver, at du har en netværksforbindelse og en TFTP-netværksopstartsserver (og sandsynligvis også en DHCP-, RARP- eller BOOTP-server for automatisk netværkskonfiguration).

Opsætningen på serversiden for understøttelse af netværksopstart er beskrevet i Afsnit 4.4, “Forberedelse af filer for TFTP-netopstart”.

5.1.4.1. TFTP-opstart i U-Boot

Netværksopstart på systemer, der bruger firmwaren U-Boot, består af tre trin: a) konfiguration af netværket, b) indlæsning af aftrykket (kerne/initiel ramdisk/dtb) i hukommelsen og c) faktisk kørsel af den tidligere indlæste kode.

Først skal du konfigurere netværket, enten automatisk via DHCP ved at køre

setenv autoload no
dhcp

eller manuelt ved at indstille flere miljøparametre

setenv ipaddr <ip-adresse for klienten>
setenv netmask <netmaske>
setenv serverip <ip-adresse for tftp-serveren>
setenv dnsip <ip-adresse for navneserveren>
setenv gatewayip <ip-adresse for standardadgangspunktet>

Hvis du foretrækker det kan du foretage disse indstillinger ved at køre

saveenv

Efterfølgende skal du indlæse aftrykkene (kerne/intiel ramdisk/dtb) i hukommelsen. Dette gøres med kommandoen tftpboot, som skal have adressen hvor aftrykket skal lagres i hukommelsen. Desværre kan hukommelseskortet variere fra system til system, så der er ingen generel regel om, hvilke adresser som kan bruges.

På nogle systemer, prædefinerer U-Boot et sæt af miljøparametre med egnede indlæsningsadresser: kernel_addr_r, ramdisk_addr_r og fdt_addr_r. Du kan kontrollere om de er defineret ved at køre

printenv kernel_addr_r ramdisk_addr_r fdt_addr_r

Hvis de ikke er defineret, så skal du kontrollere dit systems dokumentation for passende værdier og angive dem manuelt. For systemer baseret på Allwinner SunXi SOC'er (f.eks. Allwinnner A10, arkitekturnavn sun4i eller Allwinner A20, arkitekturnavn sun7i), du kan f.eks. bruge de følgende værdier:

setenv kernel_addr_r 0x46000000
setenv fdt_addr_r 0x47000000
setenv ramdisk_addr_r 0x48000000

Når indlæsningsadresserne er defineret, så kan du indlæse aftrykket i hukommelsen fra den tidligere definerede tftp-server med

tftpboot ${kernel_addr_r} <filnavn for kerneaftrykket>
tftpboot ${fdt_addr_r} <filnavn for dtb'en>
tftpboot ${ramdisk_addr_r} <filnavn for det initielle ramdisk-aftryk>

Tredjeparten indstiller kernens kommandolinje og kører den indlæste kode. U-boot videresender indholdet af miljøvariablen bootargs som kommandolinje til kernen, så eventuelle parametre for kernen og installationsprogrammet - såsom konsolenheden (se Afsnit 5.3.1, “Opstartskonsol”) eller forudfyldte indstillinger (se Afsnit 5.3.2, “Parametre for Debian-installationsprogrammet” og Appendiks B, Automatisering af installationen med preseeding (forhåndskonfiguration)) - kan sættes med en kommando som

setenv bootargs console=ttyS0,115200 rootwait panic=10

Den præcise kommando til at køre den tidligere indlæste kode afhænger af det anvendte aftryksformat. Med uImage/uInitrd er kommandoen

bootm ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r} ${fdt_addr_r}

og med standardaftryk for Linux er det

bootz ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}

Bemærk: Når der opstartes standardaftryk for Linux, så er det vigtigt at indlæse det oprindelige ramdisk-aftryk efter kernen og dtb'en, da U-Boot angiver filstørrelsesvariablen til størrelsen på den sidst indlæste fil og kommandoen bootz kræver størrelsen af ramdisk-aftrykket for at fungere korrekt. I tilfælde hvor der opstartes en platformspecifik kerne, d.v.s. en kerne uden enhedstræ, udelades parameteren ${fdt_addr_r}.

5.1.5. Opstart fra USB-drev med UEFI

Hvis din computer kan starte op fra USB, så vil dette sandsynligvis være den letteste vej til installation. Lad os antage, at du har forberedt alt fra Afsnit 3.6.1, “Valg af opstartsenhed” og Afsnit 4.3, “Forberedning af filer for opstart via USB-hukommelsesdrev”. Indsæt dit USB-drev i en ledig indgang og genstart computeren. Systemet bør starte op, og med mindre du har brugt den fleksible måde til at bygge drevet med og ikke aktiveret det, vil du blive præsenteret for en grafisk opstartsmenu (på udstyr som understøtter det). Her kan du indtaste valgfrie opstartparametre, eller bare trykke på Enter.

5.1.6. Det grafiske installationsprogram

Den grafiske version af installationsprogrammet er kun tilgængelig i et begrænset antal arkitekturer, inklusive 64-bit ARM. Funktionaliteten for det grafiske installationsprogram er essentielt den samme som det tekstbaserede installationsprogram, da det grundlæggende bruger det samme program, men med en anden brugerflade.

Selvom funktionaliteten er identisk, så har det grafiske installationsprogram stadig få signifikante fordele. Hovedfordelen er, at det understøtter flere sprog, nemlig dem som bruger et tegnsæt, som ikke kan vises med den tekstbaserede newt-brugerflade. Den har også nogle få brugsfordele såsom muligheden for at bruge en mus, og i nogle tilfælde kan flere spørgsmål vises på en enkel skærm.

På samme måde som med det tekstbaserede installationsprogram er det muligt at tilføje opstartsparametre, når det grafiske installationsprogram startes.

[Bemærk] Bemærk

Det grafiske installationsprogram kræver signifikant mere hukommelse for at køre end det tekstbaserede installationsprogram: 640MB. Hvis utilstrækkelig hukommelse er tilgængelig, vil den automatisk gå tilbage til den tekstbaserede newt brugerflade.

Hvis hukommelsesmængden i dit system er under 260MB, så vil det grafiske installationsprogram fejle fuldstændig i at starte, mens opstart med det tekstbaserede installationsprogram stadig vil fungere. Brug af det tekstbaserede installationsprogram anbefales for systemer med små mængder tilgængelig hukommelse.