Bijlage A. Het beheren van uw buster-systeem voordat u opwaardeert

Inhoudsopgave

A.1. Uw buster-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen

Deze appendix bevat informatie over hoe u buster-pakketten kunt installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar bullseye. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties.

A.1. Uw buster-systeem opwaarderen

In principe is er geen verschil met een eventuele andere opwaardering van buster die u uitgevoerd heeft. Het enige verschil is dat u zich ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronnenlijst nog steeds referenties naar buster bevat, zoals beschreven in Paragraaf A.2, “Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT”.

Wanneer u uw systeem opwaardeert via een Debian spiegelserver (mirror), wordt het automatisch bijgewerkt naar de laatst uitgegeven onderversie van buster.

A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT

Wanneer een van de regels in uw bestanden met de bronnenlijsten voor APT (zie sources.list(5)) een verwijzing naar stable bevat, dan verwijst dit al effectief naar bullseye. Wellicht is dit niet wat u wilt, wanneer u nog niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al apt update uitgevoerd heeft, kunt u nog steeds zonder problemen terug door de onderstaande procedure te volgen.

Wanneer u ook al pakketten van bullseye heeft geïnstalleerd dan heeft het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van buster te installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van pakketten, maar dat komt hier niet aan bod.

Open als systeembeheerder (root) met uw favoriete teksteditor het betreffende bestand met de bronnenlijst voor APT (zoals /etc/apt/sources.list) en controleer alle regels die beginnen met deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https:, URIs: http:, URIs: https:, URIs: tor+http: of URIs: tor+https: om na te gaan of ze een verwijzing naar stable bevatten. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term stable in buster.

Wanneer u eventueel regels heeft die beginnen met deb file: of URIs: file:, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven locatie een archief betreft van buster of een archief van bullseye.

[Belangrijk]Belangrijk

Verander geen regels die met deb cdrom: of URIs: cdrom: beginnen. Wanneer u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando apt-cdrom nogmaals uitvoeren. Er is geen reden voor paniek wanneer een pakketbronregel van het type cdrom: verwijst naar unstable. Hoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal.

Wanneer u veranderingen hebt gemaakt, dient u het bestand te bewaren en het volgende commando uit te voeren

# apt update

om de lijst met pakketten te verversen.

A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen

Vooraleer u uw systeem gaat opwaarderen naar bullseye, is het aangeraden om oude configuratiebestanden (zoals *.dpkg-{new,old}-bestanden onder /etc) van het systeem te verwijderen.