Notities bij de release van Debian 11 (bullseye), 64-bit MIPS (little endian)

Het Documentatieproject van Debian

Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals uitgebracht door de Free Software Foundation.

Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html en /usr/share/common-licenses/GPL-2 op Debian-systemen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document
2. Nieuwigheden in Debian 11
2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Nieuwigheden in de distributie
2.2.1. Desktops en bekende pakketten
2.2.2. Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma
2.2.3. Nieuw generiek commando open
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Blijvend systemd-journaal
2.2.6. Nieuwe invoermethode Fcitx 5
2.2.7. Nieuws van de doelgroepspecifieke collectie Debian Med
2.2.8. Kernel-ondersteuning voor exFAT
2.2.9. Verbeterde vertalingen van man-pagina's
2.2.10. Verbeterde ondersteuning voor alternatieve init-systemen
2.2.11. Initial availability of the Bazel build system
3. Installatiesysteem
3.1. Nieuwigheden in het installatiesysteem
3.1.1. Hulp bij de installatie van firmware
3.1.2. Geautomatiseerde installatie
3.2. Container-images en virtuele machine-images
4. Opwaarderen vanuit Debian 10 (buster)
4.1. Zich op de opwaardering voorbereiden
4.1.1. Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie
4.1.2. Informeer gebruikers vooraf
4.1.3. Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn
4.1.4. Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren
4.1.5. Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
4.2. Beginnen vanuit zuiver Debian
4.2.1. Opwaarderen naar Debian 10 (buster)
4.2.2. Niet-Debianpakketten verwijderen
4.2.3. Naar de laatste tussenrelease opwaarderen
4.2.4. De pakketdatabank voorbereiden
4.2.5. Verouderde pakketten verwijderen
4.2.6. Overgebleven configuratiebestanden opruimen
4.2.7. De afdeling beveiliging
4.2.8. De archiefafdeling proposed-updates
4.2.9. Niet-officiële pakketbronnen
4.2.10. APT-verankering (pinning) uitschakelen
4.2.11. De toestand van pakketten controleren
4.3. Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken
4.3.1. Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen
4.3.2. APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
4.3.3. APT-pakketbronnen van optische media toevoegen
4.4. Pakketten opwaarderen
4.4.1. De sessie opnemen
4.4.2. De pakketlijst bijwerken
4.4.3. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
4.4.4. Een minimale opwaardering van het systeem
4.4.5. Het systeem opwaarderen
4.5. Mogelijke problemen tijdens de opwaardering
4.5.1. De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding Kon de onmiddellijke configuratie niet uitvoeren
4.5.2. Te verwachten verwijderingen
4.5.3. Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten
4.5.4. Bestandsconflicten
4.5.5. Configuratiewijzigingen
4.5.6. Verspringen van de sessie naar een console
4.6. Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
4.6.1. Een kernel-metapakket installeren
4.7. Voorbereid zijn op de volgende release
4.7.1. Verwijderde pakketten wissen
4.8. Verouderde pakketten
4.8.1. Dummy overgangspakketten
5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij bullseye
5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor bullseye
5.1.1. Het XFS-bestandssysteem ondersteunt niet langer de optie barrier/nobarrier
5.1.2. Gewijzigde indeling van het beveiligingsarchief
5.1.3. Wachtwoordfrommels gebruiken standaard yescript
5.1.4. Nieuwe pakketten zijn vereist voor de ondersteuning van NSS NIS en NIS+
5.1.5. Verwerking van configuratiebestandsfragmenten door unbound
5.1.6. Verouderde rsync-parameters
5.1.7. Afhandeling van vim-uitbreidingen
5.1.8. OpenStack en cgroups v1
5.1.9. OpenStack API-beleidsbestanden
5.1.10. onbeschikbaarheid van sendmail tijdens de opwaardering
5.1.11. FUSE 3
5.1.12. Het GnuPG options-bestand
5.1.13. In Linux worden gebruikersnaamruimten standaard geactiveerd
5.1.14. In Linux worden standaard niet-geprivilegieerde aanroepen naar bpf() uitgeschakeld
5.1.15. redmine ontbreekt in bullseye
5.1.16. Exim 4.94
5.1.17. Het onderzoek van SCSI-apparaten is niet sluitend
5.1.18. rdiff-backup vereist een lockstep-upgrade van server en client
5.1.19. Problemen met microcode voor Intel CPU's
5.1.20. Opwaarderingen waarbij libgc1c2 betrokken is, hebben twee doorlopen nodig
5.1.21. fail2ban kan met mail van bsd-mailx geen e-mail verzenden
5.1.22. Tijdens de opwaardering zijn geen nieuwe SSH-verbindingen mogelijk
5.1.23. De opwaardering van Open vSwitch vereist een aanpassing van interfaces(5)
5.1.24. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren
5.2. Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces
5.2.1. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.2.2. Toegang tot de app GNOME-Instellingen zonder muis
5.2.3. De rescue-opstartoptie (noodopstart) is zonder een systeembeheerderswachtwoord niet bruikbaar
5.2.4. 32-bit Xen PV guests are not supported
5.3. Verouderde en achterhaalde zaken
5.3.1. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.3.2. Verouderde componenten van bullseye
5.4. Bekende ernstige bugs
6. Bijkomende informatie over Debian
6.1. Literatuurverwijzingen
6.2. Hulp vinden
6.2.1. Mailinglijsten
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Fouten rapporteren
6.4. Een bijdrage leveren aan Debian
A. Het beheren van uw buster-systeem voordat u opwaardeert
A.1. Uw buster-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT
A.3. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
B. Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release
Register
woordenlijst