Hoofdstuk 2. Nieuwigheden in Debian 11

Inhoudsopgave

2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Nieuwigheden in de distributie
2.2.1. Desktops en bekende pakketten
2.2.2. Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma
2.2.3. Nieuw generiek commando open
2.2.4. Control groups v2
2.2.5. Blijvend systemd-journaal
2.2.6. News from Debian Med Blend

De Wiki-pagina bevat meer informatie over dit onderwerp.

2.1. Ondersteunde architecturen

Dit zijn de officieel ondersteunde architecturen voor Debian 11:

 • 32-bits PC (i386) en 64-bits PC (amd64)

 • 64-bits ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • little-endian MIPS (mipsel)

 • 64-bits little-endian MIPS (mips64el)

 • 64-bits little-endian PowerPC (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

U vindt meer over de status van de voor een bepaalde architectuur geschikt gemaakte versies van Debian (ports genoemd in het taalgebruik van ingewijden) en port-specifieke informatie voor uw architectuur op de Webpagina's van de Debian ports.

2.2. Nieuwigheden in de distributie

Deze nieuwe uitgave van Debian bevat opnieuw veel meer software dan zijn voorganger buster; de distributie bevat meer dan 13370 nieuwe pakketten, en in totaal meer dan 57703 pakketten. De meeste software in de distributie is bijgewerkt: meer dan 35532 softwarepakketten (dit is 62% van alle pakketten in buster). Er is ook een significant aantal pakketten (meer dan 7278, 13% van de pakketten in buster) verwijderd uit de distributie om diverse redenen. Deze pakketten zullen niet meer worden bijgewerkt en ze zullen als 'achterhaald' of 'verouderd' worden gemarkeerd in de frontends voor pakketbeheer. Zie Paragraaf 4.8, “Verouderde pakketten”.

2.2.1. Desktops en bekende pakketten

Debian wordt weer geleverd met verscheidene desktoptoepassingen en -omgevingen. Het bevat nu onder andere de desktopomgevingen GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24 en Xfce 4.16.

Ook de productiviteitstoepassingen zijn opgewaardeerd, waaronder de kantoorsoftware:

 • LibreOffice werd opgewaardeerd naar versie 7.0;

 • Calligra werd opgewaardeerd naar 3.2.

 • GNUcash werd opgewaardeerd naar 4.4;

Deze uitgave bevat daarnaast onder meer de volgende bijgewerkte software:

PakketVersie in 10 (buster)Versie in 11 (bullseye)
Apache2.4.382.4.46
BIND DNS-server9.119.16
Cryptsetup2.12.3
Dovecot MTA2.3.42.3.13
Emacs26.127.1
Exim standaard e-mailserver4.924.94
GNU Compiler Collection als standaard-compiler8.310.2
GIMP2.10.82.10.22
GnuPG2.2.122.2.20
Inkscape0.92.41.0.2
de GNU C-bibliotheek2.282.31
lighttpd1.4.531.4.58
Linux kernel-image4.19-serie5.10-serie
LLVM/Clang-gereedschapsset6.0.1 en 7.0.1 (standaard)9.0.1 en 11.0.1 (standaard)
MariaDB10.310.5
Nginx1.141.18
OpenJDK1111
OpenSSH7.9p18.4p1
Perl5.285.32
PHP7.37.4
Postfix MTA3.43.5
PostgreSQL1113
Python 33.7.33.9.1
Rustc1.41 (1.34 voor armel)1.48
Samba4.94.13
Vim8.18.2

2.2.2. Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma

Zowel afdrukken met CUPS als scannen met SANE zal steeds vaker mogelijk zijn zonder de noodzaak van een (vaak niet-vrij) stuurprogramma dat specifiek is voor het model van de hardware, vooral in het geval van apparaten die de afgelopen vijf jaar of zo op de markt zijn gebracht.

2.2.2.1. CUPS en afdrukken zonder stuurprogramma

Moderne printers die via ethernet of draadloos zijn verbonden, kunnen al gebruik maken van afdrukken zonder stuurprogramma, geïmplementeerd via CUPS en cups-filters, zoals beschreven werd in de Notities bij de uitgave van buster. Met Debian 11 bullseye komt het nieuwe pakket ipp-usb, dat aanbevolen wordt door cups-daemon en gebruik maakt van het leveranciersonafhankelijke protocol IPP-over-USB dat door veel moderne printers wordt ondersteund. Hierdoor kan een USB-apparaat worden behandeld als een netwerkapparaat, waardoor afdrukken zonder stuurprogramma kan worden uitgebreid tot printers die via USB zijn aangesloten. De details worden uiteengezet op de wiki.

Het systemd-servicebestand dat is opgenomen in het pakket ipp-usb start de achtergronddienst ipp-usb wanneer een via USB verbonden printer wordt aangesloten, waardoor deze beschikbaar wordt om naar af te drukken. Standaard zou cups-browsed dit automatisch moeten configureren, of dit kan handmatig worden ingesteld met een lokale stuurprogrammaloze afdrukwachtrij.

2.2.2.2. SANE en scannen zonder stuurprogramma

De officiële stuurprogrammaloze backend voor SANE wordt aangeboden door sane-escl in libsane1. Een onafhankelijk ontwikkelde stuurprogrammaloze backend is sane-airscan. Beide backends kunnen overweg met het eSCL-protocol maar sane-airscan kan ook het WSD-protocol gebruiken. Gebruikers zouden moeten overwegen om beide backends op hun systemen te hebben.

eSCL en WSD zijn netwerkprotocollen. Daarom werken ze via een USB-verbinding als het apparaat een IPP-over-USB-apparaat is (zie hierboven). Merk op dat libsane1 het pakket ipp-usb als aanbevolen pakket heeft. Dit leidt ertoe dat een geschikt apparaat automatisch wordt ingesteld om een stuurprogrammaloze backend-driver te gebruiken wanneer deze is aangesloten op een USB-poort.

2.2.3. Nieuw generiek commando open

Een nieuw commando open is beschikbaar als een gemakkelijke alias voor xdg-open (standaard) of run-mailcap, beheerd door het systeem update-alternatives(1). Het is bedoeld voor interactief gebruik aan de commandoregel om bestanden te openen met hun standaardtoepassing, hetgeen een grafisch programma kan zijn als dat beschikbaar is.

2.2.4. Control groups v2

In bullseye gebruikt systemd standaard control groups v2 (cgroupv2), wat een uniforme hiërarchie voor hulpbronnenbeheer biedt. Er staan kernel-commandoregelparameters ter beschikking om indien nodig de verouderde cgroups opnieuw in te schakelen; zie de opmerkingen voor OpenStack in de sectie Paragraaf 5.1.9, “OpenStack en cgroups v1”.

2.2.5. Blijvend systemd-journaal

In bullseye wordt standaard de persistente logboekfunctionaliteit van systemd geactiveerd, waarbij de bestanden opgeslagen worden in /var/log/journal/. Zie systemd-journald.service(8) voor details; merk op dat op Debian het journaal kan gelezen worden door leden van de groep adm, naast standaard door de leden van de groep systemd-journal.

Dit zou geen enkele bestaande traditionele achtergronddienst voor logboekregistratie, zoals rsyslog , mogen hinderen, maar gebruikers die niet afhankelijk zijn van speciale functies van een dergelijke achtergronddienst willen deze wellicht verwijderen en overschakelen naar een uitsluitend gebruik van het journaal.

2.2.6. News from Debian Med Blend

The Debian Med team has been taking part in the fight against COVID-19 by packaging software for researching the virus on the sequence level and for fighting the pandemic with the tools used in epidemiology. The effort will be continued in the next release cycle with focus on machine learning tools that are used in both fields.

Besides the addition of new packages in the field of life sciences and medicine, more and more existing packages have gained Continuous Integration support.

A range of performance critical applications now benefit from SIMD Everywhere. This library allows packages to be available on more hardware platforms supported by Debian (notably on arm64) while maintaining the performance benefit brought by processors supporting vector extensions, such as AVX on amd64, or NEON on arm64.

To install packages maintained by the Debian Med team, install the metapackages named med-*, which are at version 3.6.x for Debian bullseye. Feel free to visit the Debian Med tasks pages to see the full range of biological and medical software available in Debian.