Rozdział 3. System instalacyjny

Spis treści

3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Help with installation of firmware
3.1.2. Instalacja automatyczna
3.2. Container and Virtual Machine images

Instalator Debiana (Debian Installer) jest oficjalnym systemem instalacji w przypadku Debiana. Oferuje on wiele metod instalacji. To, które z nich są dostępne, zależy od używanej architektury.

Obrazy instalatora wydania bullseye są dostępne razem z przewodnikiem po instalacji na stronach Debiana.

The Installation Guide is also included on the first media of the official Debian DVD (CD/blu-ray) sets, at:

/doc/install/manual/język/index.html

Można również zapoznać się z erratą programu debian-installer, aby poznać listę znanych błędów.

3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?

There has been a lot of development on the Debian Installer since its previous official release with Debian 10, resulting in improved hardware support and some exciting new features or improvements.

If you are interested in an overview of the detailed changes since buster, please check the release announcements for the bullseye beta and RC releases available from the Debian Installer's news history.

3.1.1. Help with installation of firmware

More and more, peripheral devices require firmware to be loaded as part of the hardware initialization. To help deal with this problem, the installer has a new feature. If some of the installed hardware requires firmware files to be installed, the installer will try to add them to the system, based on a mapping from hardware ID to firmware file names.

This new functionality is restricted to the unofficial installer images with firmware included (see https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/#firmware_nonfree). The firmware is usually not DFSG compliant, so it is not possible to distribute it in Debian's main repository.

If you experience problems related to (missing) firmware, please read the dedicated chapter of the installation-guide.

3.1.2. Instalacja automatyczna

Some changes also imply changes in the support in the installer for automated installation using preconfiguration files. This means that if you have existing preconfiguration files that worked with the buster installer, you cannot expect these to work with the new installer without modification.

Przewodnik po instalacji zawiera zaktualizowany dodatek opisujący szczegółowo używanie wstępnej konfiguracji.

3.2. Container and Virtual Machine images

Multi-architecture Debian bullseye container images are available on Docker Hub. In addition to the standard images, a slim variant is available that reduces disk usage.

Virtual machine images for the Hashicorp Vagrant VM manager are published to Vagrant Cloud.