Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Hjälp för att installera fast progamvara
3.1.2. Automatisk installation
3.2. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbildningar av installeraren för bullseye kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden kan också hittas på den första delen av Debian utgåvan i DVD-form (även som blu-ray och CD) som hittas på:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 10, vilket resulterat i förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

Om du vill ha en detaljerad genomgång av ändringarna sedan buster hänvisar vi till utgåveinformationen för bullseye för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.1.1. Hjälp för att installera fast progamvara

Fler och fler kringenheter kräver att fast programvara läses in som en del av initieraingen av hårdvaran. För att hjälpa till med detta problem så har installeraren en ny funktion. Om någon av de installerade hårdvarukomponenterna kräver att installeraren ska installera filer med fast programvara kommer dessa att läggas till i systemet genom en koppling mellan hårdvarans identifikation och namnen på filerna med fast programvara.

Denna nya funktion finns enbart i de inofficiella versionerna av installeraren, där även filerna med fast programvara är inkluderad (läs mer på https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/#firmware_nonfree). Filerna med fast programvara är i allmänhet inte överrenstämmande med DFSG och kan därför inte distribueras tillsammans med Debians huvudförråd (main).

Om du upplever problem somhar med dessa filer (eller avsaknad av någon) ska du först läsa det särskilda kapitlet om i installationsguiden.

3.1.2. Automatisk installation

Vissa ändringar påverkar dessutom stödet för att installera automatiskt med inställningsfiler. Detta innebär att om du har äldre inställningsfiler för exempelvis buster så kan du inte räkna med att dessa fungerar med den nya installeraren utan ändringar.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.

3.2. Avbildningar för containrar och virtuella maskiner

Multiarkitekturavbildningar av Debian bullseye för containersystem finns tillgängliga på Docker Hub. Utöver standardavbildningen finns en nedbantad variant kallad slim som inte använder så mycket diskutrymme.

Avbildningar för virtuella maskiner i Hashicorp Vagrant VM manager publiceras på Vagrant Cloud.